Mbo piekt op half miljoen studenten, maar komende jaren sterke daling

Voor het eerst sinds 2012 ligt het aantal mbo-studenten in het huidige studiejaar boven de half miljoen. Voor het huidige studiejaar zijn nu 502.000 studenten ingeschreven. De stijging in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is hier geheel verantwoordelijk voor. Het bbl-onderwijs fluctueert met de economische conjunctuur en is hoog bij een gunstige conjunctuur, zoals nu.

Ook het aantal studenten ouder dan 25 jaar is gestegen. Dat laat zien dat het mbo voor hen steeds aantrekkelijker wordt. Het mbo  is ook belangrijk voor de werknemers en werkzoekenden die zich verder willen scholen. Zij krijgen daardoor een betere positie op de arbeidsmarkt en de Nederlandse economie zit te springen om meer en beter geschoolde medewerkers.  

De stijging van BBL was verwacht in de referentieraming van OCW. De daling van het totaal aantal studenten (bbl en bol) zet de komende jaren al in. De prognose voor 2034 is 425.000,  een daling van 15%. Dat is vooral het gevolg van de geboortedaling.

Uitgebreide cijfers over de ontwikkeling in het nieuwe studiejaar worden gepubliceerd:

·         op landelijk niveau op www.onderwijsincijfers.nl in maart 2020 

·         op instellingsniveau op www.mbotransparant.nl

·         op diverse niveaus in open data op https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/ in maart 2020

studentenaantal 1 oktober 2019