Mbo experimenteert met diversiteit

Op 12 en 13 december gaven mbo’ers het startschot voor experimenten om het mbo diverser en inclusiever te maken. Minister Van Engelshoven verzocht het onderwijs om meer aandacht te besteden aan diversiteit en de kansen die daar liggen. Studenten en docenten met diverse religies, culturele achtergronden, gender en geaardheid gaan nu samen aan de slag. ROC Friese Poort en ROC Zadkine werken samen met expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) en het Practoraat Verschillen Waarderen aan het ontwerpen van de experimenten. En aan het meten van de impact: welk experiment betekent het meest voor diversiteit en inclusie in het mbo?

Het mbo heeft een diverse populatie en heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op de samenleving. “In het mbo zien we de ontwikkelingen die omgang met diversiteit urgent maken”, aldus Koen Vos, practor Brede Vorming bij ROC Friese Poort. “Maar naast urgentie vinden we excitement heel belangrijk: hoe kunnen we studenten op verrassende manieren in aanraking brengen met de ander en zichzelf?” Najat Ahmadi, kartrekker voor Burgerschap bij ROC Zadkine, vult aan: “In Rotterdam-Zuid is diversiteit heel aanwezig, maar het wordt niet altijd als een kans gezien. We willen studenten ervaringen meegeven die de kracht en soms ook de zoektocht van diversiteit tonen.”

Impact meten in het biechthokje

Tijdens een 24-uurs startsessie kregen studenten en docenten uit Urk en Rotterdam een gezamenlijke challenge en konden ze elkaars overeenkomsten en verschillen gebruiken. Net als in tv-programma’s als Temptation Island en Expeditie Robinson konden deelnemers zich tijdens de 24-uurssessie terugtrekken in het ‘biechthokje’ om te vertellen over hun ervaringen en gedachten. Ook verrichte ECBO impactmetingen om te kijken of de houding ten opzichte van diversiteit verandert. Deze ervaringen worden gebruikt om vervolg-experimenten te ontwerpen en zo een antwoord te formuleren op de opdracht van het ministerie om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit op het gebied van religie, cultureel, gender en seksualiteit.

Leergroep diversiteit en inclusie

Parallel aan de experimenten start ECBO begin 2020 een leer- en ontwikkelgroep voor mbo-instellingen die voor de eigen school onderwijsactiviteiten en beleid rond diversiteit & inclusie ontwikkelen. De brochure met meer informatie over de filosofie en aanpak van het project is hier te vinden. Het project wordt ondersteund met subsidie van OCW en is een samenwerking tussen ECBO, ROC Friese Poort, ROC Zadkine, de MBO Raad en het practoraat Verschillen Waarderen van de Federatie Christelijk MBO.