Nieuwe aanvraagronde Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een subsidieregeling ingesteld waarvan de eerste subsidieronde succesvol dit jaar is gestart.

De tweede aanvraagronde voor de startsubsidie flexibel beroepsonderwijs start op maandag 6 januari 2020 vanaf 09.00 uur. Indienen is gedurende het hele verdere jaar mogelijk. 

Let op: de startsubsidies worden toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. 

Deze aanvraagronde bevat een kleine startsubsidie van €10.000,- voor samenwerkingsverbanden tussen publieke en private onderwijsinstellingen die nog in de startfase zitten. In totaal is hiervoor €100.000,- beschikbaar.

Ontwikkelsubsidie

De ontwikkelsubsidie is een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s en ook onderdeel van de subsidieregeling. Deze ontwikkelsubsidie heeft als doel om gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De ontwikkelsubsidie is gericht op publieke en private mbo-instellingen.

De tweede aanvraagronde voor de ontwikkelsubsidie flexibel beroepsonderwijs start ook op maandag 6 januari 2020 vanaf 9.00 uur en sluit op 1 april a.s. In 2020 volgt nog een derde aanvraagronde voor deze ontwikkelsubsidie. Deze derde aanvraagronde opent op 1 juli en sluit op 1 oktober a.s.

De ontwikkelsubsidie bedraagt tussen de €125.000,- en €500.000,-. Voor 2020 is in totaal ruim €9 miljoen euro beschikbaar.

De aanvragen voor de ontwikkelsubsidie worden beoordeeld door een panel van deskundigen.  Dit panel bestaat uit afgevaardigden vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven. Samenstelling is als volgt: mevrouw Anke van Bodegom, mevrouw Joke Elzenaar en de heer Gerrie van Sunder.

Meer informatie over de regelingen, aanvraagprocedures en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van DUS-I.