NIEUWSFLITS: Middelbare scholen treffen voorbereidingen voor onderwijs op school vanaf 2 juni

Na het primair onderwijs gaan ook de scholen in het voortgezet onderwijs aan de slag met de voorbereidingen om weer open te gaan vanaf 2 juni. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren nog onderwijs op afstand. Ook blijven middelbare scholen open voor de afronding van schoolexamens en voor noodopvang voor onder andere kwetsbare leerlingen. 

Middelbare scholen aan de slag met voorbereiding

Het kabinet vraagt scholen in het voortgezet onderwijs om zich voor te bereiden om open te gaan vanaf 2 juni. Hierover ontvangen scholen nog nadere informatie. 
 

Leerlingen in het primair onderwijs terug naar school

Vandaag besloot het kabinet op basis van adviezen van deskundigen (waaronder het RIVM, medisch specialisten en virologen) om het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs vanaf 11 mei weer deels open te laten gaan. Ook de kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open.

Met het stapsgewijs openen van de scholen kan er weer (deels) onderwijs worden gegeven in de klas. Dit helpt om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken.

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. De effecten van het openen van de scholen in het primair onderwijs worden nauwkeurig gemonitord. 
 

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de actuele informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs via de website van de Rijksoverheid.
 

Tot slot

Voor een overzicht van ander nieuws over het voortgezet onderwijs, over bijvoorbeeld de slaag-zakregeling, hulp bij afstandsonderwijs, aangepast toezicht en het tijdig aanmelden voor een vervolgopleiding, kunt u zoals altijd terecht op www.nieuwsbrievenminocw.nl. Binnenkort ontvangt u weer een reguliere nieuwsbrief.

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag