Dag van de Leraar, lesopafstand.nl vernieuwd en ander nieuws primair onderwijs

Beste leraren, bedankt!

5 oktober is de internationale Dag van de Leraar. Een dag om even stil te staan bij onze docenten. Dit jaar doet een groot beroep op hun beroep. Daarom zeggen wij vandaag: dankjewel. Klik op de link hieronder voor de video.

Beste leraren, bedankt!

Website lesopafstand.nl vernieuwd

Veel scholen schakelen vanwege lokale corona-uitbraken tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Om scholen te ondersteunen in het vormgeven van deze vorm van onderwijs is lesopafstand.nl de afgelopen maanden doorontwikkeld. Op 1 oktober is de vernieuwde website live gegaan. Om scholen en besturen beter te kunnen ondersteunen, is op de website de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven waar scholen nu nog knelpunten ervaren of verwachten te ervaren in hun onderwijsproces, de randvoorwaarden of de organisatie.

Website lesopafstand.nl vernieuwd

Evalueer de invulling van onderwijs op afstand met de Monitor hybride onderwijs

Hoe hebben leraren, ouders en leerlingen invulling gegeven aan online onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? De Monitor hybride onderwijs brengt dit voor uw school in kaart. Nu goed evalueren, helpt bij de toekomstige inzet van digitale leermiddelen en ICT. Doet u mee?

Evalueer de invulling van onderwijs op afstand met de Monitor hybride onderwijs

Wetenschappelijke curriculumcommissie benoemd

Op vrijdag 4 september heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie. De taak van deze commissie is om onafhankelijk en met een wetenschappelijke blik advies te geven over een vernieuwd curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De brief aan de Tweede Kamer waarin de benoeming wordt toegelicht is hier te lezen. De commissie heeft veel onderzoekservaring en brede expertise.

Wetenschappelijke curriculumcommissie benoemd

Kennisdelingsbijeenkomst Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

Het Arbeidsmarktplatform heeft onlangs een analyse uitgevoerd op de thema’s professionalisering en loopbaanontwikkeling bij alle plannen Regionale Aanpak Personeelstekort PO (RAP). Welke accenten zien we terug en hoe relateert dit aan de regionale samenwerking ten aanzien van Samen Opleiden? Op 8 oktober vindt hierover een online kennisdelingsbijeenkomst plaats.

Kennisdelingsbijeenkomst Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

Beleidsreacties onderzoek Doelmatigheid en toereikendheid en Staat van het Onderwijs naar de Tweede Kamer

Minister Slob heeft op 15 september zijn beleidsreactie verstuurd op het onderzoeksrapport 'Een verstevigd fundament voor iedereen'. Op diezelfde dag is ook de beleidsreactie van minister Van Engelshoven en minister Slob op de Staat van het Onderwijs verstuurd. Beide rapporten waren voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Beleidsreacties onderzoek Doelmatigheid en toereikendheid en Staat van het Onderwijs naar de Tweede Kamer

Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor primair en voortgezet onderwijs

Wist u dat alle scholen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ subsidie kunnen aanvragen voor mobiliteit van onderwijspersoneel en internationale samenwerkingsprojecten? Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen tot 29 oktober 2020 een aanvraag indienen voor een Erasmus-accreditatie, die geldig is voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor primair en voortgezet onderwijs

Afzender

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag