Meldpunt schoolsluiting door corona, vereenvoudiging bekostiging po en ander nieuws primair onderwijs

Meldpunt inspectie schoolsluiting door corona

Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Meldpunt inspectie schoolsluiting door corona

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs naar Tweede Kamer

Met het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs wordt de bekostiging voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar. Als de Tweede en de Eerste Kamer beide instemmen, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs naar Tweede Kamer

Handreiking schooladvisering online

De overstap van primair naar voortgezet onderwijs staat volop in de schijnwerpers. Een goed schooladvies is daarbij belangrijk. Samen met verschillende basisscholen hebben Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en het ministerie van OCW de Handreiking schooladvisering ontwikkeld. De handreiking is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en er staan mooie praktijkvoorbeelden in opgenomen. De handreiking is nu te downloaden.

Handreiking schooladvisering online

Aankondiging regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling

Vanaf 16 november gaat een nieuwe regeling van start: de regeling Schoolkracht. Hiermee kunnen zowel schoolleiders als leraren uit het primair en voortgezet onderwijs een eenmalige impuls van maximaal €30.000 aanvragen om van maart 2021 tot en met augustus 2022 een plan voor schoolontwikkeling verder te brengen en uit te voeren. Deze regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Aankondiging regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling

Conferentie Focus op Burgerschap 18 november

Burgerschapsonderwijs staat volop in de belangstelling. Op 18 november vindt de online conferentie Focus op Burgerschap plaats, georganiseerd door de PO-Raad, VO-raad en Stichting School en Veiligheid.

Conferentie Focus op Burgerschap 18 november

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag