Handreiking schooladvisering online

Voor leerlingen en hun ouders is de overstap van de basisschool naar de middelbare school een spannende stap. Een goed schooladvies is daarbij erg belangrijk. Hoe kom je tot een schooladvies dat recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van een leerling? Hoe maak je samen de brede ontwikkeling van de leerling inzichtelijk? En hoe zorg je voor gelijke kansen voor ieder kind?

Het ministerie van OCW heeft samen met verschillende basisscholen en Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) een handreiking schooladvisering ontwikkeld. De handreiking is gebaseerd op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk, en is nu te downloaden. Op de themapagina van de SLO zijn ook meer schoolportretten en relevante websites te vinden, ook is er een korte animatie over schooladvisering gemaakt.