Nieuwsflits VO: Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Dit betekent veel voor gemeenten en scholen.  Via deze nieuwsflits willen we de meest recente ontwikkelingen delen en een overzicht bieden waar scholen terecht kunnen met hun vragen.

Eerste tijdelijke onderwijsvoorzieningen van start

Vanwege de aanwezige deskundigheid bij nieuwkomersscholen, adviseren wij om (ook) Oekraïense kinderen onderwijs te bieden op nieuwkomersscholen en Internationale Schakelklassen (ISK’s). Ook een aantal reguliere scholen biedt onderwijs aan kinderen uit Oekraïne aan. Als er niet voldoende plek is, dan is gewenst dat scholen extra onderwijs mogelijk maken. Hierbij maken we ook tijdelijke onderwijsvoorzieningen mogelijk. Op verschillende locaties in het land zijn maandag 4 april tijdelijke voorzieningen geopend. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs kan een tijdelijke voorziening worden gestart.

Ondersteuning en informatie

Scholen die te maken krijgen met instroom van vluchtelingen uit Oekraïne, kunnen terecht bij LOWAN. Deze organisatie ondersteunt scholen bij het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs.  Tevens is er veel informatie over onderwijs aan Oekraïense leerlingen te vinden op de speciale pagina van Rijksoverheid: www.onderwijsvooroekraine.nl. Hier staan de meestgestelde vragen en is informatie te vinden over o.a. het organiseren van lessen, het inzetten van leraren uit Oekraïne en over lesmateriaal.

Samen met andere organisaties, zoals de PO-Raad, VO-Raad, LOWAN, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs, werkt het ministerie van OCW aan een handreiking met praktische informatie over wat er wel en niet mogelijk is in het organiseren van onderwijs aan kinderen uit Oekraïne. Deze handreiking komt in de loop van volgende week ook beschikbaar op www.onderwijsvooroekraine.nl

Nieuwkomersbekostiging

Scholen die aan Oekraïense leerlingen en andere nieuwkomers onderwijs geven, ook in de vorm van tijdelijke onderwijsvoorzieningen, kunnen hiervoor bekostiging krijgen. De zogenoemde nieuwkomersbekostiging. Deze is afhankelijk van het aantal nieuwkomers op een school. De reguliere nieuwkomersbekostiging wordt 4 keer per jaar uitgekeerd op basis van 4 peildata. Op de website van DUO kunt u informatie vinden hoe deze nieuwkomersbekostiging precies werkt en wat de peildata zijn. Voor de nieuwkomersbekostiging op basis van vier peildata blijft de procedure via DUO hetzelfde.

Naast de nieuwkomersbekostiging ook maatwerkbekostiging mogelijk

Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, bieden we scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor vragen we scholen vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022. Voor de maatwerkbekostiging is een apart aanvraagformulier beschikbaar, deze kunt u hier vinden.

Schrijf kinderen zo snel mogelijk in

Graag willen we scholen oproepen kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk in te schrijven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), zodat we weten hoeveel kinderen uit Oekraïne in Nederland naar school gaan. De inschrijvingen zijn ook nodig om de reguliere nieuwkomersbekostiging te ontvangen; de maatwerkbekostiging loopt via het bovengenoemde formulier. Scholen kunnen leerlingen inschrijven in het ROD; hiervoor is geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. In plaats van een BSN kan een onderwijsnummer worden aangemaakt. Mocht een leerling van school wisselen, dan is het belangrijk om het onderwijsnummer door te geven aan de nieuwe school zodat we de leerlingen kunnen blijven volgen. Als de datum van aankomst in Nederland niet bekend is, kunt u dit aan de ouders vragen. Bewijsstukken zijn dit jaar niet nodig. De overheid werkt aan een regeling die met terugwerkende kracht per 1 april in werking treedt.