Nieuwsflits VO: onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Scholen in het hele land werken hard aan het onderwijs voor de kinderen uit Oekraïne. In deze nieuwsflits staan de belangrijke ontwikkelingen.

Te weinig plek voor Oekraïense leerlingen? Dan kan een tijdelijke onderwijsvoorziening uitkomst bieden

We stimuleren dat kinderen uit Oekraïne naar een nieuwkomersvoorziening gaan. Deze scholen beschikken over de benodigde deskundigheid om de kinderen goed op te vangen en voor te bereiden op het Nederlandse onderwijs. Heeft uw school (po of vo) onvoldoende plek voor de instroom van Oekraïense kinderen? Dan kan uw schoolbestuur besluiten om een tijdelijke onderwijsvoorziening (tov) in te richten. Een tov is onderdeel van een bestaande school (klas, afdeling), of een nieuwe locatie van een bestaande school (dislocatie in het po, tijdelijke nevenvestiging in het vo). Binnen een tov is meer mogelijk ten aanzien van het onderwijsprogramma en de inzet van onderwijspersoneel. In de handreiking vindt u steeds de meest actuele informatie.

Een tov moet formeel aangemeld worden bij OCW via onderwijsvooroekraine@minocw.nl. Vragen kunt u ook via dit mailadres stellen, of telefonisch via 06-15 03 82 81. Daarnaast kunt u bij LOWAN terecht voor ondersteuning bij het vormgeven van het onderwijs aan Oekraïense nieuwkomers.

Zo plaats je Oekraïense leerlingen in de goede klas

Het onderwijssysteem in Oekraïne is anders dan in Nederland. Daardoor kan het lastig zijn om leerlingen in de juiste klas te plaatsen. Belangrijk om te weten:

  • Het onderwijs in Oekraïne begint op 6-jarige leeftijd;
  • De opbouw is: 4 jaar beginnersonderwijs, 5 jaar basisonderwijs en dan 2 jaar voortgezet onderwijs;
  • Er is geen differentiatie in niveaus in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie en een vergelijkingstabel staan op rijksoverheid.nl. Nuffic heeft nog meer achtergrondinfo over het Oekraïense onderwijssysteem.

Kinderen inschrijven op een tijdelijke onderwijsvoorziening

De kinderen die op een tov les krijgen, worden ingeschreven door het verantwoordelijk schoolbestuur op de school waar zij onderwijs volgen. In het vo kan de situatie zich daarbij voordoen, dat een schoolbestuur de tov in de vorm van een tijdelijke nevenvestiging invulling wil geven. Het vo-schoolbestuur dat de nevenvestiging aanvraagt, schrijft de leerlingen dit schooljaar nog in bij de hoofdvestiging. Zodra de vo-tijdelijke nevenvestiging is goedgekeurd, dient het bestuur de leerlingen over te schrijven naar de nevenvestiging.

Bedragen vergoeding leerlingenvervoer voor gemeenten bekend

Gemeenten krijgen een tegemoetkoming van het Rijk voor het vervoer van Oekraïense leerlingen. De uitkering heeft betrekking op de periode van 1 maart 2022 tot en met 16 juli 2022. Het bedrag is gebaseerd op het aantal Oekraïense kinderen dat op 6 mei 2022 stond ingeschreven in de gemeente.

Save the date: webinars onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 4 en 5 juli

Binnenkort organiseren we twee webinars om schoolleiders en besturen meer informatie te geven over het bieden van onderwijs aan kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne. Heeft u behoefte aan meer uitleg en informatie hierover, reserveer dan alvast 4 en/of 5 juli in uw agenda. Mochten de tijdstippen u niet schikken dan zijn de webinars ook later terug te kijken.

4 juli 11-12 uur: inrichten van een tijdelijke onderwijsvoorziening (tov)

In dit webinar vertellen we meer over de uitgangspunten van een tijdelijke onderwijsvoorziening. Maar ook zaken als onderwijsaanbod, toezicht en financiering komen aan bod.

5 juli 17-18 uur: algemene informatie over onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraine

Het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne zorgt voor grote uitdagingen voor onderwijspersoneel op scholen, voor schoolbesturen en voor andere betrokkenen bij het onderwijs. De wijze waarop het onderwijs aan deze leerlingen kan worden georganiseerd brengt ook veel vragen met zich mee. In dit webinar zullen we de belangrijkste informatie met u delen en de meest gestelde vragen beantwoorden.

Deelnemen aan het webinar

Voor het webinar hoeft u zich niet aan te melden. De link naar de webinars zal kort voor de start worden geplaatst op Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl.

U kunt vragen insturen voor het webinar. U kunt uw vragen tot en met 27 juni mailen naar l.vanteunenbroek@minocw.nl.