Nieuwsflits VO: Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

In het hele land is het onderwijs druk bezig om de kinderen uit Oekraïne onderwijs te bieden, dit wordt ontzettend gewaardeerd. Via deze nieuwsflits willen we de meest recente ontwikkelingen en informatie delen.

Zomervakantie

In Oekraïne duurt het schooljaar tot 31 mei en start het nieuwe schooljaar op 1 september. Mogelijk zijn Oekraïense leerlingen en ouders nog niet op de hoogte dat de zomervakantie in Nederland later begint, en in een deel van het land eerder eindigt. We raden u aan hierover tijdig te communiceren zodat ouders en kinderen op de hoogte zijn van de Nederlandse vakantieperiode en geen onderwijs missen.

Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

In april is een handreiking gepubliceerd voor de inrichting van het onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne. In deze handreiking wordt onder meer ingegaan op de invulling van het onderwijs, leerlingenvervoer, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. Het document wordt de komende periode verder aangevuld en waar nodig geactualiseerd. De actuele versie van de handreiking vindt u hier.

Nieuwkomersonderwijs

Ouders mogen hun kind aanmelden op de school van hun voorkeur. Hierbij hebben ouders de keuze tussen regulier onderwijs, nieuwkomersonderwijs en eventueel speciaal onderwijs. Voor kinderen die net in Nederland zijn, adviseren we voor zover mogelijk nieuwkomersonderwijs. Op een nieuwkomersschool krijgen kinderen meer tijd om Nederlands te leren en te landen in het Nederlandse onderwijs met gespecialiseerde begeleiding. Op de website van LOWAN staat een overzicht van alle nieuwkomersscholen in het land. Op  plekken waar geen of te weinig nieuwkomersonderwijs beschikbaar is, biedt de handreiking de mogelijkheid tot de inrichting van een tijdelijke onderwijsvoorziening.

Met vragen over de inrichting van het onderwijs voor Oekraïense kinderen, kunnen gemeenten en schoolbesturen contact opnemen met de regiocoördinatoren van OCW via onderwijsvooroekraine@minocw.nl of telefonisch op 06-15038281. De regiocoördinatoren kunnen met u meedenken over uw lokale aanpak en kunnen u helpen bij knelpunten. Tevens nemen zij uw eventuele melding met betrekking tot de inrichting van een tijdelijke onderwijsvoorziening in ontvangst. 

Bij inhoudelijke vragen over het lesaanbod verwijzen we u graag naar LOWAN.

Graag uw medewerking: Peiling over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne

Het ministerie van OCW voert vier korte peilingen uit om goed zicht te krijgen op het aantal leerlingen uit Oekraïne, om inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen het onderwijs voor hen organiseren en om scholen hierin goed te kunnen ondersteunen. Onderdeel van de peilingen is de wijze waarop scholen het onderwijs organiseren en waar ze tegenaan lopen. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen hiervoor op woensdag 11 mei een uitnodiging per mail. Het invullen kost nog geen vijf minuten. Wij hopen op uw input. 

Mocht de uitnodiging u onverhoopt niet bereiken, dan kunt u een nieuwe link voor uw schoollocatie aanvragen via deze link. 

In de scholenlijst zoekt u uw schoollocatie op, waarna u direct een mail ontvangt met een link naar de peiling. Let op: de vragenlijst gaat over alle leerlingen onder het door u geselecteerde BRIN-vestigingsnummer. Er kan één peiling ingevuld worden per BRIN-nummer.

Voor vragen over de peiling kunt u terecht bij ResearchNed via onderzoek@researchned.nl. Wilt u liever een van de onderzoekers persoonlijk spreken? Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 024-3594488.

Schrijf kinderen zo snel mogelijk in

Het verzoek aan scholen is kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk in te schrijven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), zodat we weten hoeveel kinderen uit Oekraïne in Nederland naar school gaan. U ontvangt als school nieuwkomersbekostiging voor Oekraïense kinderen, in het primair onderwijs moet dit actief worden aangevraagd. Daarnaast biedt OCW maatwerkbekostiging. Meer informatie vindt u hier.

Voor de inschrijving van leerlingen in het ROD is geen inschrijving in het BRP vereist. In plaats van een BSN kan een onderwijsnummer worden aangemaakt. Mocht een leerling van school wisselen, dan is het belangrijk om het onderwijsnummer door te geven aan de nieuwe school zodat we de leerlingen kunnen blijven volgen. Als de datum van aankomst in Nederland niet bekend is, kunt u dit aan de ouders vragen. Bewijsstukken zijn dit jaar ook in het voortgezet onderwijs niet nodig.

Geen nationale Oekraïense eindexamens

Ondanks de oorlog doen scholen in Oekraïne hun best om onderwijs te blijven geven. Normaal gesproken leggen Oekraïense leerlingen eind mei centrale examens af. Dit jaar worden er geen centrale examens georganiseerd door de Oekraïense overheid. Dit bericht is bevestigd door het Oekraïense ministerie van Onderwijs en de Oekraïense ambassade. 

Scholen in Oekraïne die nog (afstands)onderwijs bieden mogen zelf bepalen of zij wel of geen eigen examens of eindopdrachten afnemen. Indien zij ervoor kiezen dat wel te doen, dan bepalen zij zelf hoe en wanneer zij dat doen. Het is mogelijk dat sommige scholen hun leerlingen de kans geven om online examen af te leggen. Dit is geheel aan de Oekraïense scholen zelf; de Oekraïense overheid en de ambassade in Den Haag zijn hier niet bij betrokken. Leerlingen uit Oekraïne die willen weten of hun school online examens aflegt, kunnen dit navragen bij hun school in Oekraïne. Nederlandse scholen kunnen Oekraïense leerlingen helpen door ze op school de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de Oekraïense examens of op een andere manier het deelnemen aan de examens te faciliteren.

Meer informatie over het onderwijs in en vanuit Oekraïne is te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs van Oekraïne (in het Engels en Oekraïens). Hier staat ook meer informatie over het opvragen van diploma’s en certificaten.

Toelatingstest universiteiten Oekraïne

Begin juli organiseert de Oekraïense overheid een toelatingstest voor universiteiten in Oekraïne. De toets bestaat uit vragen over de vakken Oekraïens, geschiedenis en wiskunde. Op dit moment wordt nog gekeken of en hoe het maken van deze test in Nederland kan worden gefaciliteerd. Zodra hierover meer bekend is, volgt meer informatie. We zien in de praktijk dat deze toelatingstest door leerlingen en scholen verward wordt met de centrale examens.