Voortgezet onderwijs blijft open met aangescherpte maatregelen

Middelbare scholen blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan er vanaf maandag 29 november extra maatregelen gelden. Die maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

Minister Slob: ,,Het is heel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk les op school blijven krijgen. Niet alleen omdat ze daar beter leren, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik snap het goed als er zorgen zijn. Deze tijd vraagt weer veel van leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en ook van ouders en leerlingen. Ik begrijp het ook als scholen een paar dagen nodig hebben om de verscherpte maatregelen door te voeren. We moeten het samen doen, zodat leerlingen verantwoord naar school kunnen blijven gaan. Dat is ons gezamenlijke doel.”

Het kan nog steeds voorkomen dat individuele scholen tijdelijk dichtgaan, omdat de lokale GGD dat adviseert. Ook kan een school tijdelijk sluiten als het fysieke onderwijs niet georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld omdat meerdere leraren in quarantaine moeten. Scholen schakelen in die gevallen over op afstandsonderwijs en melden de sluiting bij het meldpunt scholensluiting als gevolg van het coronavirus. 

Maatregelen

Voor het voortgezet onderwijs betekent dit: 

  • Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan om afstand te bewaren. 
  • Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden. 
  • Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.
  • Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
  • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. 
  • Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Scholen ontvangen naar verwachting volgende week meer informatie over per wanneer ze hiervoor zelftesten kunnen bestellen. Tot die tijd wordt scholen gevraagd om bij het bestellen van zelftesten uit te gaan van het oude beleid.  
  • Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Teamdagen en vergaderingen zijn niet op school maar online.
  • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
  • Handen wassen 
  • Zorg voor voldoende frisse lucht. Meer informatie.

Meer informatie

Bekijk hier een visuele weergave van de maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het voortgezet onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid