NIEUWSFLITS VO: Middelbare scholen open vanaf 1 maart

Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op basis van advies van het OMT.

Met dit besluit krijgen jongeren meer perspectief. Dit is belangrijk voor de leerontwikkeling en het welzijn van bijna een miljoen jongeren. Hoewel het aantal besmettingen in Nederland nog licht stijgt, zijn de negatieve gevolgen voor jongeren te groot om hen nog langer thuis te houden. Wel gelden er op school strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Maatwerk en prioriteiten

Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen. In de meeste gevallen zal er voldoende ruimte zijn om leerlingen vaker te ontvangen. Het kabinet roept scholen dringend op om hierbij prioriteit te geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen op het vmbo die praktijklessen volgen.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Afstand houden

  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten.
  • In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen.
  • Advies aan scholen is om, daar waar het kan, leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. Tweetallen onderling houden wel 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen meer leerlingen tegelijkertijd naar school.
  • In het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.

Mondkapje

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, bijvoorbeeld in de gang en de aula. In de klas mogen de mondkapjes af.

Contact beperken

Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Scholen houden daarom gespreide begin- en eindtijden van lesdagen aan, spreiden pauzes en hanteren vaste looproutes.

Quarantaine

Leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Andere locaties

Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken. Zo kunnen leerlingen meer fysiek onderwijs krijgen. Op de externe locatie gelden dezelfde regels als op school. 

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het voortgezet onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De informatie wordt de komende dagen aangepast naar aanleiding van de besluitvorming van vandaag.