NIEUWSFLITS VO: Menukaart Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu met bewezen effectieve interventies is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zowel op het gebied van leervertraging, als het welzijn van leerlingen. Scholen hebben ruimte om een aanpak te kiezen die het beste bij hun situatie past.

De menukaart is tot stand gekomen in samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en wetenschappers en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het keuzemenu wordt de komende tijd doorontwikkeld, bijvoorbeeld met extra aandacht voor beroepsgerichte vakken en loopbaan oriëntatie.

Schoolplan

Scholen brengen momenteel in kaart hoe hun leerlingen ervoor staan. Op basis daarvan maken schoolbesturen en lerarenteams een plan voor het komende schooljaar. Hierbij maken ze keuzes uit het keuzemenu, dat aangeeft hoeveel interventies kosten, hoe effectief die zijn, hoe sterk het bewijs daarvoor is en waar je op moet letten bij de uitvoering.

Voorbeelden

Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om voor alle leerlingen de schooldag te verlengen of na schooltijd extra lestijd aan te bieden aan leerlingen die dat kunnen gebruiken. Ook twaalf weken lang, vijf keer per week 30 minuten één-op één-instructie door een leraar helpt leerlingen vooruit. Daarnaast kunnen scholen bijvoorbeeld kiezen voor instructie in kleine groepen en tweewekelijks een half uur lezen en rekenen/wiskunde in groepjes, waarbij leerlingen van elkaar leren. Ook is het mogelijk om de lesstof in blokken op te delen met duidelijke doelen, waarbij elke leerling in eigen tempo aan de doelen werkt. Leerlingen die de doelen niet halen, krijgen extra hulp.

Welbevinden

De menukaart bevat ook interventies gericht op het welzijn van leerlingen. Sportactiviteiten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat leerlingen weer meer betrokken raken bij school en minder spijbelen. Sport koppelen aan korte lessen lezen en rekenen/wiskunde heeft eveneens een positief effect, blijkt uit onderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over de menukaart en het Nationaal Programma Onderwijs is te vinden op de speciale website die vanaf vandaag live is. Deze website zal de komende periode steeds verder worden uitgebreid en verbeterd. Op 17 mei start een helpdesk en advieslijn via het gratis nummer (0800) 424 04 24. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur.