Middelbare scholen na de zomervakantie volledig open

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen onderling in de school ook geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Het schrappen van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen is verantwoord volgens de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

Aangepaste manier

De volledige heropening van het voortgezet (speciaal) onderwijs zal na de zomervakantie wel op een aangepaste manier gebeuren. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de school. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Met klachten niet naar school

Onderwijspersoneel en jongeren die zelf corona-gerelateerde klachten hebben óf gezinsleden met deze klachten, komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag