NIEUWSFLITS Voortgezet Onderwijs 20 maart 2020

Afgelopen zondag informeerden wij u over een aantal nieuwe maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Met als belangrijkste nieuws dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en studenten in het mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op hun school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. In deze speciale nieuwsflits vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws rondom de aanpak van het coronavirus voor het voortgezet onderwijs. 

Maatwerk voor afronden examens

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken.

Lees verder: 

Maatwerk voor examens

Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs op afstand voor de kinderen die door de maatregelen nu thuis zijn. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.

Kijk hier voor vragen en antwoorden over dit besluit.

Lees meer:

Geen eindtoets voor groep 8

Lerarencollectief in gesprek met minister Slob

Het Lerarencollectief, de vorige maand opgerichte beroepsgroep voor leraren, kreeg de afgelopen dagen veel vragen binnen over het Corona-virus en de gevolgen voor schoolleiders, leraren en leerlingen. Minister Arie Slob ging met hen in gesprek om zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden. Over de eindtoets en het eindexamen, maar ook over zijn enorme waardering voor iedereen die op dit moment keihard werkt aan onderwijs op afstand.

Bekijk de volledige Q&A hier:

Vraaggesprek Lerarencollectief en minister Slob

Online platform helpt scholen om onderwijs op afstand te organiseren

Hoe kun je onderwijs op afstand organiseren? Nu de scholen dicht zijn, zijn veel leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners aan de slag met het (voorbereiden van) onderwijs op afstand. Het nieuwe platform  www.lesopafstand.nl ondersteunt hen daarbij. De website moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen. Voor inspirerende voorbeelden en interviews over onderwijs op afstand kunt u terecht op www.Leraar.nl.

Meer informatie:

Les op afstand

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Nog deze week kunnen nagenoeg alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand.

Lees meer:

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Minister Slob neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. Leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben, worden daarin ondersteund door hun school en gemeente. SIVON, een ict-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gaat waar nodig ondersteunen met tijdelijk extra faciliteiten. Zij krijgt 2,5 miljoen euro om dit te regelen. Bovenop de kinderen die hierbij door scholen en gemeenten worden ondersteund, kunnen zo duizenden kinderen extra worden geholpen.

Volgens de minister is het juist nu belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand krijgen. Dat gaat volgends Slob in de meeste gevallen goed, met zeer betrokken ouders die er alles aan doen om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. Toch is er een groep leerlingen voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen. Het ministerie van OCW heeft daar samen met scholen en gemeenten afspraken over gemaakt.

Zie ook: 

Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

‘Duizendmaal dank. We denken aan jullie.’

Tot slot, voor alle docenten, leraren, onderzoekers, directeuren en iedereen die het mogelijk maakt dat er op dit moment onderwijs en onderzoek is in Nederland, een boodschap van de ministers Van Engelshoven en Slob: “Duizendmaal dank. We denken aan jullie.”

Bekijk de video op:

Videoboodschap ministers Van Engelshoven en Slob

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag