Ontdek pareltjes uit het mbo tijdens de MOOC dialogisch valideren

Vanaf 11 september kun je vier weken meedoen met een MOOC (Massive Open Online Course) over dialogisch valideren en andere onderwijsvernieuwingen in het mbo. Je kunt je nog aanmelden! De MOOC is een initiatief van MBOin2030, een open beleidsaanpak die een impuls wil geven aan de toekomstbestendigheid van het mbo, zowel voor jonge studenten als voor volwassenen.

Een van de veranderingen die MBOin2030 voorstelt voor het beroepsonderwijs is een andere manier van examineren. Deze vernieuwing heet dialogisch valideren. Werknemer/student, werkgever en beroepsopleider gaan in gesprek over wat de werknemer/student al kan, wat deze wil leren en wat de arbeidsmarkt van hem of haar vraagt. Zo ontstaat een leerroute op maat die tijd en geld kan besparen. Ambassadeurs van MBOin2030 Ruud Duvekot en Cees Brouwer hebben mooie praktijkvoorbeelden en methoden van dialogisch valideren in en om het beroepsonderwijs verzameld, waarover je in de MOOC met elkaar in gesprek kunt. MOOC staat voor Massive Open Online Course. Het is een online cursus waarin je met een grote groep mensen kennis en ervaring uitwisselt. Deelname is gratis. Iedereen kan zich inschrijven.

Onderwijsvernieuwing

De MOOC is een vervolg op de challenge dialogisch valideren van MBOin2030. De deelnemers aan de challenge zijn voorlopers op het gebied van onderwijsvernieuwing. Vier initiatieven kregen van het ministerie van OCW 25.000 euro om hun initiatief verder uit te werken. Alle deelnemers aan de challenge én aan deze MOOC kunnen zich aansluiten bij de ‘zwerm’, het netwerk rond MBOin2030.

‘We hebben van de deelnemers aan de challenge dialogisch valideren echte pareltjes ontvangen’, zegt Cees enthousiast. Hij is bij verschillende voorlopers langs geweest om te horen hoe zij dialogisch valideren in de praktijk brengen. ‘Zorgorganisatie Sherpa heeft een mooi programma waarmee bijvoorbeeld voormalig dakdekkers en benzinepomphouders kunnen onderzoeken of de gehandicaptenzorg iets voor hen is. Ze lopen drie maanden intensief mee op de werkvloer en kijken dan wat ze nog willen bijleren en waar hun talenten liggen. Onderdompeling noemt Sherpa dat.’ Scalda, een andere voorloper, heeft een coachdiagram ontwikkeld voor het validerend gesprek. Ook het diagram wordt toegelicht in de MOOC.

Elkaar inspireren

De mooie voorbeelden die Brouwer en Duvekot hebben verzameld, raken ook de andere vernieuwende thema’s van MBOin2030: gepersonaliseerd leren, regionale ecosystemen en de veranderende rol van de docent. Ze komen allemaal aan bod in de MOOC. Aan de vorige MOOC in 2020, over wat dialogisch valideren precies is, deden ruim 250 mensen mee. ‘We hopen dit jaar op een nog grotere groep mensen’, zegt Cees Brouwer. ‘Er zijn in het veld zulke mooie voorbeelden te vinden. Wij hopen dat iedereen daar kennis van wil nemen en de voorbeelden in eigen huis wil gebruiken om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken.’

Ook beleidsmakers zijn van harte welkom!

De MOOC is een mooi voorbeeld van een instrument dat je als beleidsmaker kunt inzetten binnen de ‘open aanpak’. De Open Cursus is gericht op interactie tussen de deelnemers op basis van kennisbronnen uit de praktijk van het beroepsonderwijs. De MOOC geeft je een mooi overzicht van de initiatieven die professionals in en om het beroepsonderwijs nemen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en op de (volwassen) student.

De open aanpak is een methodiek voor het maken van beleid die een oplossing wil zijn voor actuele problemen in de praktijk. Professionals denken actief na over oplossingen voor deze problemen, waarmee ze dagelijks te maken hebben. Beleidsmakers gaan met verschillende interventies op zoek naar de beste oplossingen en faciliteren ze. De open aanpak wordt daarom wel ‘omgekeerd beleid maken’ genoemd. MBOin2030 heeft vijf jaar ervaring met deze aanpak. Veel oplossingsrichtingen uit het veld zijn inmiddels vastgelegd in wetten en wetsvoorstellen en praktijk geworden in grote delen van het beroepsonderwijs.

Schrijf je vandaag nog in voor de MOOC dialogisch valideren via deze link! Deelnemen is gratis.
Meer weten o
ver MBOin2030 of je aansluiten bij de zwerm? Volg MBOin2030 dan op LinkedIn.