Advies over schooldeelname na vervallen coronamaatregelen

Met het vervallen van de coronamaatregelen is ook het handelingskader corona vervallen, maar er zijn nog steeds leerlingen die uit angst voor een besmetting langdurig niet naar school gaan. Voor hen geldt nu dezelfde route als voor leerlingen die ziek zijn. Er is een nieuw handelingsadvies ontwikkeld om scholen, leerlingen en ouders te ondersteunen om het goede gesprek te voeren.

Het advies gaat over jeugdigen die bij een corona-infectie zelf een verhoogd risico lopen, over jeugdigen met gezinsleden met een verhoogd risico en over jeugdigen met post-COVID.

Zoveel mogelijk onderwijs volgen

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze onderwijs krijgen en dat ze sociaal contact hebben met hun leeftijdsgenoten. In het advies komt onder andere naar voren dat het belangrijk is om met elkaar – school, leerling, ouders en eventueel betrokken deskundigen – te bespreken hoe de leerling zoveel mogelijk onderwijs kan volgen. Maak met elkaar afspraken wanneer de leerling wel of niet fysiek naar school gaat. Kan een leerling niet (volledig) fysiek naar school dan is (deels) vervangend onderwijs nodig. Ouders kunnen bij de jeugdarts terecht met al hun vragen.