Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017 is in het voorjaar van 2020 de pilot versterking kwaliteitszorg gestart. De pilot wordt verlengd. In april 2021 start de ondersteuning van 10 nieuwe besturen. Besturen kunnen zich nu aanmelden

  • Schoolbesturen in het vo krijgen in de pilot een unieke kans om kosteloos met experts en met andere besturen te werken aan het versterken van de eigen kwaliteitszorg.
  • In de pilot gaat u als bestuur actief aan de slag met uw rol in het eigen systeem van kwaliteitszorg; hoe stuurt u op de kwaliteit en wat verwacht u daarin van scholen?; wat gaat daarin goed en wat kunt u daarin verbeteren? Deelname in de pilot betekent dat u aan de slag gaat met uw ontwikkelvraag en dat u daarbij hulp op maat krijgt.
  • De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs en de toezichthoudervereniging VTOI-NVTK. De pilot wordt met zeer ervaren adviseurs uitgevoerd door B&T.
  • Deze partijen willen tijdens de pilot onderzoeken hoe ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien. Deelname aan de pilot betekent ook dat u bijdraagt aan dit onderzoek.
  • De ondersteuning in de pilot duurt maximaal 1 jaar.

Voor wie?

  • De pilot is bedoeld voor besturen die willen werken aan de versterking van de eigen kwaliteitszorg. Actieve betrokkenheid van de bestuurder zelf in het traject is daarvoor noodzakelijk.
  • U betrekt in het verbetertraject binnen de pilot belangrijke actoren uit uw omgeving, zoals het intern toezicht, schoolleiders en mogelijk de medezeggenschap.
  • In de pilot is ruimte voor besturen die al door de inspectie zijn onderzocht, met een door de inspectie gegeven onvoldoende op de eerste standaard van Kwaliteitszorg en ambitie (KA1: Kwaliteitszorg), al dan niet in combinatie met een onvoldoende op Kwaliteitscultuur (KA2) of Verantwoording en dialoog (KA3). 
  • Ook besturen die geen recent inspectieonderzoek hebben gehad of waarbij het onderzoek van de inspectie met een voldoende is afgerond kunnen zich aanmelden voor deelname in de pilot. Belangrijk is dat er een eigen ontwikkelvraag is met betrekking tot de kwaliteitszorg.
  • In de pilot is plaats voor 10 besturen. Bij ruime belangstelling selecteren we – naast een goede balans tussen besturen met of zonder een herstelopdracht – op basis van aanwezigheid van een duidelijke ontwikkelvraag, omvang van bestuur (aantal scholen) en spreiding t.a.v. schoolsoorten, denominatie en regio.

Meer informatie en aanmelden:

Aanmeldingen ontvangt het ministerie graag van u als bestuurder zelf, uiterlijk op 28 februari. Vermeld bij aanmelding in ieder geval het volgende: de ontwikkelvraag; is er sprake van een herstelopdracht; omvang van uw bestuur, denominatie en plaats.

Wilt u zich aanmelden, of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Femke Bink of Ingrid Wagenvoort-de Wit van het ministerie van OCW.