Geld voor aanpak tekorten via budget lerarenbeurs

Geld voor aanpak tekorten via budget lerarenbeurs

Het tekort aan leraren is een nijpend probleem, zeker in de grote steden. Het tegengaan van het  tekort aan leraren, maar ook dat van schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel is een maatschappelijk vraagstuk waarvoor we met elkaar oplossingen moeten vinden. Voor 2020 en 2021 zijn daarom afspraken gemaakt tussen de sectorraden, de vakbonden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs – en te bereiken dat leraren zich verder kunnen ontwikkelen en startende leraren goede begeleiding krijgen. 

Afgesproken is om geld van de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van 'Samen Opleiden' via de opleidingsscholen. Ook heeft de Tweede Kamer enkele amendementen op de begroting van OCW aangenomen, waardoor er meer geld gaat naar de Regionale aanpak personeelstekorten en de Regelingen zij-instroom en onderwijsassistenten opleiding tot leraar. De financiële dekking daarvoor is gevonden in het budget voor de Lerarenbeurs. Al met al gaat het om €28,5 miljoen in 2020. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget van de regeling Lerarenbeurs, dat hierdoor wordt bijgesteld van €78 naar 49,5 miljoen. 

Met dit budget voor de Lerarenbeurs kunnen in 2020 alle 'herhaalaanvragen' (aanvragen voor een tweede of derde studiejaar) gehonoreerd worden. Dit betekent dat alle leraren die nu al een lerarenbeurs krijgen, hun opleiding met de beurs kunnen vervolgen of afmaken. Het budget voor de Lerarenbeurs dat nog over is voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding, zal hierdoor beperkt zijn. Kijk voor meer informatie ook op Rijksoverheid.nl en de website van DUO.