Uw input gevraagd voor het handboek Sterk beroepsonderwijs

Vanuit het programma Sterk beroepsonderwijs worden vmbo-scholen en mbo-instellingen ondersteunt bij het vormgeven van doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Hiertoe wordt een handboek ontwikkeld aan de hand van ‘bouwstenen’.

Het handboek bevat hulpmiddelen, stappenplannen en formats die u direct kunt gebruiken voor het ontwikkelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo. We hebben een eerste beeld over de gewenste inhoud van deze bouwstenen en nodigen u graag uit om hierin mee te denken en ons feedback te geven.

Het handboek komt niet in één keer beschikbaar. De bouwstenen worden stapsgewijs gepubliceerd. Met behulp van uw ervaringen worden bouwstenen verbeterd en aangepast. Zo kunnen we een complete en bruikbare publicatie maken van een handboek dat blijvend voldoet aan uw wensen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de bouwstenen?

Op dit moment werken we aan twee bouwstenen die nog in het voorjaar worden gepubliceerd. Een bouwsteen ter ondersteuning voor het maken van financiële afspraken en een bouwsteen voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Wilt u een bijdrage leveren aan één of beide bouwstenen door ons van feedback te voorzien? Geef dan uw contactgegevens door via de website van het programma Sterk beroepsonderwijs.

Een format voor een samenwerkingsovereenkomst die past bij het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is al beschikbaar via de website van het programma Sterk beroepsonderwijs

Het Programma Sterk beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform-TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor sterk beroepsonderwijs. Er wordt gewerkt aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt.

Sterk beroepsonderwijs focust hierbij op een goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo voor iedere jongere in elke regio, op elk niveau en passend bij het regionale onderwijsaanbod. Overheid, onderwijs en arbeidsmarktpartijen werken samen aan het versterken van het beroepsonderwijs.

Wilt u meer weten over het programma Sterk beroepsonderwijs? Bezoek dan de website en meld u aan voor de nieuwsbrief.