In gesprek met OCW over samenwerking tussen scholen

Belemmeringen in de samenwerking

Volgens Regioplan ondervindt 30 procent van de deelnemende besturen wettelijke belemmeringen bij samenwerking op vestigingsniveau binnen het eigen bestuur. Bij samenwerking met andere besturen loopt dit op tot bijna 46 procent. Het gaat dan onder meer om belemmeringen bij het uitwisselen van leerlingen of delen van aanbod (zoals het verplicht bij één brin ingeschreven staan, verschillende toezichtkaders, of de 50%-regeling . Bij het delen van personeel worden onder meer de verschillende cao’s en verschillende bekostigingssystemen als belemmering genoemd.

Ten aanzien van de samenwerking op vestigingsniveau concludeert het rapport dat “ […] duidelijk is geworden dat deze samenwerking in de praktijk complex kan zijn en veel (administratieve) inzet vraagt. Zozeer zelfs dat een deel van de besturen ervoor kiest om de vestiging liever over te dragen of er helemaal niet aan te beginnen. Vanuit het veld wordt aan de wetgever gevraagd om eens na te denken hoe het ‘soepeler en makkelijker’ kan.” Tegelijkertijd zijn er besturen die aangeven geen belemmeringen te ervaren.

Uw ervaring télt

Veel schoolbesturen ervaren de samenwerking op vestigingsniveau als complex en (administratief) intensief. Dat is niet wenselijk. OCW wisselt graag met bestuurders van gedachten hoe deze samenwerking ‘soepeler en makkelijker’ kan. Tijdens de bijeenkomsten delen we o.a. succesfactoren voor samenwerking op vestigingsniveau en duiden we belemmeringen die schoolbesturen ervaren. De insteek is dat de gesprekken leiden tot het formuleren van mogelijke oplossingen voor die belemmeringen.

Locatie en tijd

De gesprekken vinden verdeeld over het land plaats. Het aantal deelnemers per sessie blijft gering, zodat we met elkaar kwalitatieve gesprekken kunnen voeren.

De bijeenkomsten duren van 14.30 tot 16.30 uur en vinden verdeeld over het land plaats:

- Hoorn, 14 september 2020

- Assen, 16 september 2020

- Gorinchem, 28 september 2020

- Oss, 1 oktober 2020

- Goes, 8 oktober 2020

Let op: Mocht het te zijner tijd door eventuele aanscherping van de Coronamaatregelen niet mogelijk zijn fysiek af te spreken, dan vindt de bijeenkomst op dezelfde dag en tijd digitaal plaats. U ontvangt hier tijdig informatie over.

Inschrijven

Voor een goed gesprek is het van belang dat u ervaring heeft met samenwerking op vestigingsniveau. Wanneer u deze heeft én bereid bent deel te nemen, mailt u dan naar: c.s.wlodarczyk@minocw.nl. U ontvangt vervolgens het inschrijfformulier.