Kennisplein en Netwerk Onderwijskansen

Over de effectieve aanpak van onderwijsachterstanden is al veel bekend, maar er is nog geen centrale plek waar al die informatie bij elkaar is gebracht. Het Kennisplein Onderwijskansen gaat deze leemte opvullen. Deze website is een initiatief van NRO, in opdracht van het ministerie van OCW. Ook wordt een Netwerk Onderwijskansen gestart. Binnenkort zal NRO schoolleiders, schoolbestuurders en andere betrokkenen benaderen met de vraag over welk onderwerp zij meer willen weten. 

Kennisplein en Netwerk Onderwijskansen

Over de effectieve aanpak van onderwijsachterstanden is al veel bekend, maar er is nog geen centrale website waar alles is te vinden. Het Kennisplein Onderwijskansen gaat daarvoor zorgen. Dit is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), in opdracht van het ministerie van OCW. Straks kunt u daar toegankelijke én wetenschappelijk verantwoorde informatie vinden over het tegengaan van onderwijsachterstanden. Bijvoorbeeld in de vorm van themarapporten, onderwijsmaterialen, kennisclips of podcasts. 

Netwerkvorming 
Ook wordt een Netwerk Onderwijskansen gestart. Als deelnemer kunt u rekenen op aansprekende nieuwsbrieven over onderwijsontwikkeling in de context van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Binnenkort worden schoolleiders en andere belanghebbenden door NRO uitgenodigd om aan te geven over welke onderwerpen u meer zou willen weten. Door de krachten te bundelen werken we naar meer onderbouwd handelen voor betere onderwijskansen. 

Contactadres
Heeft u nu al vragen en/of suggesties? Of wilt u zich alvast aanmelden om mee te denken? Stuur dan een mailberichtje naar: onderwijskansen@kbanijmegen.nl