Subsidie voor leraren via het LOF

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt de ontwikkeling van de leraar én van het onderwijs. De subsidieregeling LOF voor leraren PO en VO is verlengd voor schooljaar 2020-2021 en uitgebreid met het middelbaar beroepsonderwijs, als vervanging van de MBO Onderwijspioniers. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 13 mei via een online formulier subsidie aanvragen om hun onderwijsproject te realiseren.

Subsidie voor leraren via het LOF

Leraren in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen een subsidieaanvraag voor een LOF-project indienen. Ook docenten in het mbo kunnen nu meedoen aan het LerarenOntwikkelFonds: MBO Onderwijspioniers is toegevoegd aan de regeling. LOF-projecten dienen de ontwikkeling van het onderwijs en de ontwikkeling van de leraar of docent te stimuleren. De projecten moeten in het schooljaar 2020-2021 worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie en voorwaarden de website van het LOF

Aanvraagformulier
Een voorbeeld van het aanvraagformulier is nu al beschikbaar op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I). Hiermee kunt u uw aanvraag voorbereiden. Het echte aanvraagformulier is vanaf 13 mei beschikbaar op de site van DUS-I. Aanvragen is mogelijk van 13 mei (vanaf 7.00 uur) tot en met 27 mei 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, waarbij alleen correct ingevulde aanvraagformulieren in behandeling genomen worden. We raden u daarom aan het voorbeeldformulier te gebruiken bij de voorbereiding van uw aanvraag. U werkt in het aanvraagformulier uw projectaanvraag uit en rekent de kosten door. In het PO en VO kan per school maar één aanvraag worden gehonoreerd. De aanvragers mogen niet eerder een subsidie vanuit LOF of vanuit MBO Onderwijspioniers ontvangen hebben.