Leidraad Scholen als stemlokaal

COVID-19 stelt nieuwe eisen aan de vertrouwde stemlokalen. Daarom hebben het ministerie van BZK, het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad een leidraad opgesteld met adviezen aan schoolbesturen hoe schoolgebouwen met de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen worden ingericht als stemlokaal. De leidraad is gebaseerd op advies van het RIVM.