Header Nationaal Programma Onderwijs
© Ministerie van OCW

Extra nieuwsbrief: Leidraad Scholen als stemlokaal

In deze extra nieuwsbrief informeren wij u over de Leidraad Scholen als stemlokaal. De reguliere maandelijkse nieuwsbrief ontvangt u volgende week.

Leidraad Scholen als Stemlokaal

Van dinsdag 16 tot donderdag 18 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Van oudsher werken gemeenten en scholen samen om tijdens de verkiezingen stemlokalen beschikbaar te stellen als hun schoolgebouwen hiervoor geschikt zijn. Beide zijn daarmee dragers van onze democratie, juist in deze unieke tijd. In verband met COVID-19 vraagt het dit jaar wel om extra voorzorgsmaatregelen om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden. Daarnaast is de inrichting van stemlokalen natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden. We vragen u om met uw gemeente in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Als blijkt dat het inrichten van een stemlokaal op uw school niet mogelijk is, hebben wij hier uiteraard begrip voor.

In de afgelopen weken is in overleg met betrokken partijen, waaronder BZK, de VNG, PO-Raad en VO-raad, gewerkt aan een leidraad om Nederland in 2021 zo goed en veilig mogelijk te laten stemmen. Hierin staan globale kenmerken voor stemlokalen met daarbij tips om ook dit keer een deel van de school als stemlokaal in te kunnen richten. Wij hopen dat deze leidraad een goede ondersteuning is in de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en scholen.

U kunt de leidraad openen via onderstaande link.

Leidraad Scholen als stemlokaal

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag