NIEUWSFLITS PO: Praktische richtlijnen voor opening basisscholen op 8 februari

Maandag 8 februari gaan alle scholen in het primair onderwijs weer open. Het ministerie van OCW heeft, samen met de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, praktische richtlijnen opgesteld waarmee de scholen weer open kunnen. In deze nieuwsflits leest u meer over de richtlijnen.

Het is belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen. Niet alleen voor de leerprestaties, maar ook voor hun mentale en sociale ontwikkeling. Uit OMT advies blijkt dat het verantwoord is om de basisscholen weer te openen. De risico’s zijn beperkt.

Het kabinet begrijpt ook dat er zorgen kunnen zijn onder ouders en onderwijspersoneel. Over hun eigen gezondheid of die van hun naasten. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, worden er dan ook extra maatregelen genomen.

De richtlijnen en hoe daar als school mee om te gaan, zijn te vinden in het servicedocument.

Daarnaast vindt u hierbij een poster met de maatregelen, die u op school kunt gebruiken.

Brengen en halen

Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder of verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de school, houden 1,5 meter afstand en is het advies om een mondkapje te dragen.

Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Begin- en eindtijden en pauzes

Om het aantal contacten te beperken komen er gespreide begin- en eindtijden en gespreide pauzes.

Afstand houden

Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Vaste groepjes

Er geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken. Mocht er toch een besmetting plaatsvinden, dan hoeven in dat geval mogelijk alleen de leerlingen uit hetzelfde groepje in quarantaine. Dit beoordeelt de GGD.

In de groepen 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, die bij elkaar in de buurt mogen komen.

In de groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt.

Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas. Klassen worden niet gemengd.

Mondkapje

Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan een mondkapje of spatscherm (faceshield) dragen. Dit is niet verplicht.

Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje te laten dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen.

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn met landelijk beleid.

Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Testen

In de week van 8 februari wordt op de eerste locaties gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon. De inzet is om binnen 3 maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren.

Daarnaast heeft het onderwijspersoneel nog steeds prioriteit in de ‘gewone’ teststraat van de GGD. Hebt u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus? Laat u dan testen.

Lokale situatie

Er zijn ruim 6000 basisscholen in Nederland, die deze landelijk afgesproken richtlijnen zoveel mogelijk zullen toepassen op een manier die past bij de lokale situatie.

De richtlijnen gelden ook voor het speciaal onderwijs, hierbij is ruimte voor maatwerk.