Primair onderwijs blijft open met aangescherpte maatregelen

De scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan er vanaf maandag 29 november extra maatregelen gelden. Die maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

Minister Slob: ,,Het is heel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk les op school blijven krijgen. Niet alleen omdat ze daar beter leren, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik snap het goed als er zorgen zijn. Deze tijd vraagt weer veel van leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en ook van ouders en leerlingen. Ik begrijp het ook als scholen een paar dagen nodig hebben om de verscherpte maatregelen door te voeren. We moeten het samen doen, zodat leerlingen verantwoord naar school kunnen blijven gaan. Dat is ons gezamenlijke doel.”

Het kan nog steeds voorkomen dat individuele scholen tijdelijk dichtgaan, omdat de lokale GGD dat adviseert. Ook kan een school tijdelijk sluiten als het fysieke onderwijs niet georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld omdat meerdere leraren in quarantaine moeten. Scholen geven in die gevallen onderwijs op afstand en melden de sluiting bij het meldpunt scholensluiting als gevolg van het coronavirus.

Maatregelen

Voor het primair onderwijs betekent dit: 

 • De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde neusverkoudheid zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-teststraat. 
 • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. 
 • Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan om afstand te bewaren 
 • Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden. 
 • Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. 
 • Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. geldt een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen.  
 • Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Teamdagen en vergaderingen zijn niet op school maar online.
 • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
 • Handen wassen 
 • Zorg voor voldoende frisse lucht. Meer informatie.

Vaker zelftesten

Het zelftest-advies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers geldt: twee keer per week thuis preventief (dus zonder dat er klachten zijn) een zelftest doen. Waar nodig met behulp van ouders of verzorgers. Als de testuitslag positief is, gaan de leerling of medewerker en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 

Scholen ontvangen gratis zelftesten voor hun leerlingen en personeel. Hoe dit precies gaat, en wanneer de scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Scholen ontvangen naar verwachting volgende week meer informatie, waarmee zij ouders kunnen informeren. Tot die tijd wordt scholen gevraagd om bij het bestellen van zelftesten uit te gaan van het oude beleid.
 

Webinar corona op dinsdag 30 november

Dinsdag 30 november van 10.00-11.00 uur organiseren de PO-Raad, Sectorraad GO en het ministerie van OCW gezamenlijk een webinar over de laatste stand van zaken en de coronamaatregelen die gelden voor scholen in het primair en gespecialiseerd onderwijs. Er is ook ruimte voor het delen van zorgen en het stellen van vragen. 

Aanmelden kan voor het webinar corona kan hier
 

Meer informatie

Bekijk hier een visuele weergave van de maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het primair onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid