Nieuwsflits PO: Basisscholen week voor de kerstvakantie dicht

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan vanaf maandag 20 december dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen mogen tot de kerstvakantie afstandsonderwijs geven, maar het hoeft niet. Uitgangspunt is dat de basisscholen op maandag 10 januari weer gewoon open kunnen. 

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten, nu er grote zorgen zijn over de opkomst van de omikronvariant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg. 
 

Afweging

Minister Slob: ,,We vinden het heel belangrijk om de basisscholen zoveel mogelijk open te houden. Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Maar we moeten in het kabinet meerdere belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Het was een hele moeilijke keuze, maar helaas hebben we toch moeten beslissen de scholen te sluiten vanwege de zorgen over de omikronvariant. Ik realiseer me dat we daarmee opnieuw veel vragen van scholen en ouders.’’

Contact beperken

Met deze maatregel moeten gezinnen de week voor de kerst zoveel mogelijk samen doorbrengen en zo min mogelijk contact hebben met anderen. Advies is ook dat kinderen jonger dan 12 jaar zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden van 70-plussers. Op die manier kan iedereen de kerstdagen zo veilig mogelijk doorkomen. 

Kwetsbare leerlingen

Zoals ook bij de eerdere schoolsluitingen, blijven de scholen wel open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit geldt ook voor scholen uit het speciaal (basis)onderwijs en voor de buitenschoolse opvang (bso). Uitgangspunt is dat de scholen na de kerstvakantie wel weer gewoon open kunnen.

Levering zelftesten in de week van 20 december

De zelftesten worden gewoon geleverd in de week van 20 december. We gaan ervan uit dat scholen noodopvang zullen aanbieden en dat er dus in de meeste gevallen iemand op school aanwezig zal zijn. Bovendien willen we dat de leraren die in de noodopvang voor de klas staan over zelftesten kunnen beschikken, en dat de wel op school aanwezige leerlingen van groep 6, 7 en 8 zichzelf ook tweemaal per week preventief testen. Treffen we toch een dichte deur, dan wordt de levering na de kerstvakantie opnieuw ingepland. Voor zover mogelijk verzoeken we de scholen om hun leerlingen van groep 6, 7 en 8 zelftesten mee naar huis te geven, om zichzelf aan het einde van de kerstvakantie, voor terugkomst op school, te testen.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag