NIEUWSFLITS: Tot zeker 25 januari onderwijs op afstand

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven de scholen langer dicht. Basisscholen, scholen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs geven onderwijs op afstand tot zeker 25 januari.

Omdat leerlingen het beste op school leren, vindt het kabinet het belangrijk dat deze scholen zo snel mogelijk open gaan. Daarom kijkt het naar verwachting volgende week opnieuw hoe de situatie is en wat er mogelijk is. Daarvoor is meer informatie over de ‘Britse variant’ van het virus nodig. We blijven u over de situatie op de hoogte houden.

Uitzonderingen

Zoals ook nu geldt, zijn er leerlingen die nog wel fysiek naar school gaan. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
  • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers.

Afstand houden

Ook hoeven leerlingen in het primair onderwijs geen afstand van elkaar te houden, omdat kinderen in die leeftijd volgens het OMT het virus minder overbrengen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld.

Op Lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning aan om afstandsonderwijs vorm te geven. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.