Oproep invullen vragenlijst Ventilatie op scholen tot en met 21 september

Eerder deze maand hebben alle schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs een vragenlijst ontvangen over hoe het gesteld is met de ventilatiesystemen op scholen. Heeft u de vragenlijst wel ontvangen maar nog niet ingevuld? Wij brengen deze namens het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) graag nogmaals onder de aandacht. U kunt de vragenlijst nog invullen tot en met 21 september.

Doel van de vragenlijst

De vragenlijst heeft als doel om voor de winter in beeld te brengen hoe het is gesteld met de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen van het po en het vo. Deze vraag leeft onder betrokkenen in het onderwijs en ook in het maatschappelijke debat. Inmiddels is de vragenlijst al door veel scholen ingevuld, waarvoor dank! Heeft uw school de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan via deze weg de dringende oproep om dat alsnog te doen. 
 

Waarom is dit belangrijk?

Scholen krijgen hiermee zelf meer inzicht in hun ventilatie en ook het landelijke beeld wordt completer. Daarnaast helpt het u als bestuurder betrokkenen over ventilatie in uw scholen te informeren. 
 

Invullen van de vragenlijst

Elk bestuur heeft via de sectorraden een persoonlijke link ontvangen.
Invullen kan nog tot en met 21 september.
 

Meer informatie

Zie de website www.weeropschool.nl/ventilatie voor veelgestelde vragen en antwoorden. Voor besturen met meerdere schoolgebouwen is daar ook een excelbestand beschikbaar van de vragenlijst. 
Voor (technische) vragen over ventilatie kunt u terecht bij het loket van weeropschool.nl, of benader uw lokale GGD of Arbo-deskundige. 
 

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag