NIEUWSFLITS PO: Basisscholen vanaf 8 juni volledig open

Basisscholen gaan vanaf 8 juni volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is.

Vanaf 8 juni weer volledig naar school

We zien dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. Als het zo goed blijft gaan, gaan alle leerlingen dus vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.
 

Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen:

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

In de komende weken zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt de komende dagen verder aangevuld. Voor een overzicht van alle belangrijke data, is er deze factsheet.

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan leerlingen

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
 

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. De regeling wordt in de week van 25 mei gepubliceerd. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.
 

Meer informatie over het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag