NIEUWSFLITS: Ventilatie, thuisquarantaine en praktische informatie

In Regio Noord zijn sinds deze week de scholen weer begonnen. Regio’s Zuid en Midden volgen de komende weken. Met deze speciale nieuwsflits informeren wij u over een aantal praktische zaken die van belang kunnen zijn bij het begin van het schooljaar en het omgaan met de coronamaatregelen.

Ventilatie in schoolgebouwen

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).
 

Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het op orde brengen van alle ventilatiesystemen, heeft minister Slob per direct het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht. Het ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens onderwijspersoneel en diens leerlingen weet waar de school aan toe is.
 

Het ambitieplan betekent voor scholen het volgende:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen;
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • ​​​Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.
     

Op www.weeropschool.nl/ventilatie hebben scholen de mogelijkheid om vragen over ventilatie en corona te stellen. Ook wordt hier alle benodigde informatie verzameld, zoals een handreiking over ventilatie. Daarin adviseert het RIVM scholen om:

  • een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te vermijden;
  • na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.

Thuisquarantaine na verblijf in oranje en rode gebieden

Docenten, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan na een verblijf in een gebied of land waar vanwege de verspreiding van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens hun reis). Hiermee kunnen we voorkomen dat het virus zich in Nederland weer verder kan verspreiden. Dit advies geldt ook als de quarantainetijd (deels) buiten de schoolvakantie valt.
 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen wel naar school, de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.
 

Meer informatie over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland is hier te lezen.
 

Basisregels voor iedereen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt. Daarom is er - ook voor het onderwijs - een aantal basisregels.

  • Op alle scholen en instellingen blijven de hygiëneregels van kracht, zoals regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
  • Leerlingen, leraren en andere medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich zo snel mogelijk testen.
  • In het (speciaal) basisonderwijs hoeven leerlingen onderling, en leerlingen en leraren geen 1,5 meter afstand te houden. Leraren en andere volwassenen houden onderling wel 1,5 meter afstand.

Meer informatie

Algemene informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt voortdurend aangevuld. Voor een overzicht van alle belangrijke data, is er deze factsheet.
 

Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is er daarnaast de website Weer Op School. Hier vindt u onder andere protocollen voor de heropening van het onderwijs en de veelgestelde vragen daarover.