NIEUWSFLITS: Corona-aanpak vraagt om tijdelijke sluiting scholen

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april sluiten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is  wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Wat houdt dit besluit in?

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken en met personeel en kinderen die preventief thuis of ziek zijn. Dit vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven om duidelijke keuzes.

Daarom is, samen met de onderwijssector en de kinderopvang, het volgende besloten:

  • Basisscholen, middelbare scholen, mbo-instellingen en kinderdagverblijven gaan vanaf morgen tot en met maandag 6 april dicht.
  • Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen (die Nederland draaiende houden tijdens de COVID-19 uitbraak)  is er opvang. Voor schoolgaande kinderen is deze opvang op school. Voor kinderen tot vier jaar is er opvang op het kinderdagverblijf. 
  • Voor kinderen die thuis zitten, wordt er onderwijs op afstand georganiseerd. Hierbij ligt de prioriteit bij eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.
  • Docenten en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn gaan wel naar school en naar hun kinderopvanglocatie. Zij zijn hard nodig voor de opvang en voor het geven van onderwijs op afstand.

Minister Slob: “We realiseren ons dat we veel van leraren, schoolleiders en kinderdagverblijven vragen. Vanaf deze plek wil ik graag mijn complimenten overbrengen aan iedereen die zich hiervoor inzet. We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven. We hopen dat we ouders, leerlingen en de mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang snel meer duidelijkheid kunnen geven. Daarover zijn we in goed overleg met de vertegenwoordigers uit het onderwijs en de kinderopvang.”

Aan de gemeenten is gevraagd om samen met scholen en kinderopvanglocaties de opvang vorm te geven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Blijf op de hoogte van de actuele informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs via de website van de Rijksoverheid.