NIEUWSFLITS: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs vanaf 11 mei aangepast open

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei op een aangepaste manier open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Dat heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals het RIVM, medisch specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling in de aanpak van het coronavirus, ontstaat er ruimte om het onderwijs stap voor stap op te starten.

Basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs vanaf 11 mei aangepast open

Leerlingen terug naar school

Met het stapsgewijs openen van de scholen kan er weer (deels) onderwijs worden gegeven in de klas. Dit helpt om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen. Daarbij wordt  wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. 
 

Gezondheidsrisico’s beperkt

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen onderling niet nodig 1,5 meter afstand te houden. Bij kinderen ten opzichte van volwassen is dit alleen nodig wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden,  blijven van kracht. Onderwijspersoneel en leerlingen met gezondheidsklachten, of die behoren tot de risicogroepen, komen in overleg met de schoolleiding niet naar school. De effecten van het openen worden nauwkeurig gemonitord. Onderwijspersoneel krijgt, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich bij klachten te laten testen op het virus.
 

Voorbereidingstijd voor scholen

Het kabinet kiest er bewust voor om op 11 mei te openen, zodat de scholen voldoende voorbereidingstijd hebben. Scholen krijgen van het ministerie van Onderwijs informatie met nadere duiding van de maatregelen. Van de PO-Raad en vakbonden ontvangen zij informatie over de protocollen die op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld. 
 

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Ook de kinderopvang gaat vanaf 11 mei open. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.  
 

Noodopvang vanaf 11 mei

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit wordt nog nader uitgewerkt.  

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de actuele informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs via de website van de Rijksoverheid.
 

Tot slot

Voor een overzicht van ander nieuws over het primair onderwijs kunt u zoals altijd terecht op www.nieuwsbrievenminocw.nl. Binnenkort ontvangt u weer een reguliere nieuwsbrief.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag