Oproep registratie aanbod mbo-certificaten en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer een omroep aan mbo-instellingen om hun aanbod aan mbo-certificaten te registreren voor Leeroverzicht.nl en berichten over de oriëntatieprogramma’s mbo en de verhoging van de leeftijdsgrens voor het levenlanglerenkrediet.

Registreer het aanbod mbo-certificaten van jouw mbo-instelling voor Leeroverzicht!

Het platform Leeroverzicht.nl gaat in het najaar van 2024 werkenden en werkzoekenden gerichte informatie bieden over scholing voor instap- en doorgroeifuncties in maatschappelijk tekortsectoren. Daarvoor is het nodig dat alle mbo-instellingen nog voor de zomer van 2024 hun aanbod aan mbo-certificaten op de juiste wijze registreren. In dit bericht lees je hoe je dit kunt doen. Ook lees je meer over de sectorale ontwikkelpaden die naar verwachting in het najaar van 2024 te zien op Leeroverzicht.nl. De ministeries SZW en OCW introduceren deze paden om instromen, overstappen of door ontwikkelen in diverse tekortsectoren gemakkelijker te maken.

Registreer het aanbod mbo-certificaten van jouw mbo-instelling voor Leeroverzicht!

Beleidsregel oriëntatieprogramma’s treedt vanaf 1 augustus in werking

De beleidsregel met uitleg van de regels voor het aanbieden van oriëntatieprogramma’s aan mbo-studenten op de niveaus 2, 3 en 4 is gepubliceerd in de Staatscourant. Een oriëntatieprogramma geeft studenten de kans om zich te oriënteren op een opleiding, wanneer zij nog geen gerichte keuze kunnen maken of de verkeerde keuze hebben gemaakt.

Beleidsregel oriëntatieprogramma’s treedt vanaf 1 augustus in werking

Verhoging leeftijdsgrens levenlanglerenkrediet naar 57 jaar

De leeftijdsgrens voor het levenlanglerenkrediet stijgt vanaf studiejaar 2024-2025 van 56 naar 57 jaar. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat nog meer mensen kunnen blijven leren en ontwikkelen.

Verhoging leeftijdsgrens levenlanglerenkrediet naar 57 jaar

Meld je aan voor 'Denk mee met OCW Live'!

Op woensdag 5 juni van 15:30 tot 19:00 organiseert het ministerie van OCW een 'Denk mee met OCW Live'-event in Den Haag. Het ministerie vindt het belangrijk om onderwijsprofessionals te betrekken bij (het ontwikkelen van) beleid, en organiseert daarom een aantal keer per jaar een 'Denk mee met OCW Live'-bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leraren en schoolleiders die actief verbonden zijn aan een school of bestuur. Tijdens zo’n bijeenkomst gaan leraren en schoolleiders en beleidsmedewerkers in gesprek over onderwijsbeleid.

Meld je aan voor 'Denk mee met OCW Live'!

Doe mee aan het onderzoek over gezondheid, sport en bewegen op het mbo!

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet het Mulier Instituut onderzoek naar de aandacht en organisatie van bewegen en sport op mbo-instellingen in Nederland. Ook worden er vragen over gezonde leefstijl gesteld.

Doe mee aan het onderzoek over gezondheid, sport en bewegen op het mbo!

Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

Aan de slag met het versterken van strategisch personeelsbeleid? Deze inspiratiebundel is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en hr-medewerkers die zich binnen het po, vo of mbo bezighouden of aan de slag willen met strategisch personeelsbeleid.

Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag