Nieuwsflits MBO: Online onderwijs in het mbo na kerstvakantie

Op het mbo wordt in de week na de kerstvakantie online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar, behalve voor de eerder uitgezonderde groepen. Heroverweging hierover vindt plaats op 14 januari. 

Maatregelen tot 15 januari

Op het mbo en het hoger onderwijs wordt in de week na de kerstvakantie online onderwijs gegeven vanwege het toenemend aantal besmettingen in de leeftijdscategorie van studenten. Daarnaast geeft dit extra tijd om jongeren in die leeftijdscategorie de komende weken hun boosterprik te kunnen geven. Op 14 januari wordt opnieuw afgewogen over het volledige maatregelenpakket, waar ook de heropening van het mbo bij betrokken wordt. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school. Verder gelden nog enkele andere uitzonderingen.

Uitzonderingen

Studenten in een kwetsbare positie (waaronder studenten entree en mbo niveau 2) en studenten die tentamens, examens en toetsen moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling. Ook het praktijkgericht onderwijs kan doorgang vinden. 

De regels op mbo-instellingen

  • Voor studenten en medewerkers die vanwege de uitzonderingen wel naar de school of instelling kunnen, geldt het advies om 2 keer per week een zelftest te doen, vóórdat zij naar de school of instelling gaan. 
  • Alle aanwezigen in onderwijsgebouwen houden zich aan de basisregels omtrent hygiëne en quarantaine. Ook dragen zij een mondneusmaskers als zij zich verplaatsen tussen onderwijsactiviteiten of -ruimten. Als zij zitten kan het mondneusmasker af. Behalve daar waar het brancheprotocol het dragen van een mondneusmasker voorschrijft.
  • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.
  • Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.
  • Maximale groepsgrootte van 75 studenten (exclusief medewerkers) per zelfstandige ruimte (met uitzondering van examens en tentamens).

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag