Nieuwsflits MBO: meld je aan voor het Ontwikkeling Telt! Festival op 22 september en 13 oktober!

Na de succesvolle eerste (online) editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER ook dit jaar het Ontwikkeling Telt! Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Met dit jaar niet alleen een online dag (22 september), maar ook een fysieke (13 oktober, Postillion in Den Haag). Je kunt aan beide dagen gratis deelnemen; inschrijven voor één dag mag ook. Wees er snel bij, want vol = vol.

Drie thema's, negentig sessies

Zo’n 90 deelsessies. Meer dan 160 professionals die belangeloos hun kennis en ervaringen delen. Twee dagen (de een online, de ander fysiek). En drie uiterst relevante thema’s: Iedereen doet mee, Succesvol samenwerken en De veranderende arbeidsmarkt & samenleving. Het zijn cijfers die de betrokkenheid uit de sector onderstrepen. We zijn er trots op dat we bij het Ontwikkeling Telt! Festival zo bijzonder veel kennis kunnen ontsluiten en delen met jou. Bekijk het programma op www.ontwikkelingteltfestival.nl en meld je via die site gelijk aan!

Online programma: donderdag 22 september | 11.00 tot 16.30 uur

We openen dit online programma met een plenair panelgesprek over het belang van een geïntegreerde aanpak van basisvaardigheden en leven lang ontwikkelen. Onder leiding van Hadassah de Boer gaan onder andere Jacco Vonhof (MKB Nederland), Natascha Notten (Randstad) en Maurice de Greef (hoogleraar volwasseneducatie UNESCO/ Vrije Universiteit Brussel) het gesprek met elkaar aan. Zij delen hun eigen ervaringen: welke ‘gamechanger’ zorgde bij hen voor een shift in hun denken en raakte hen het meest? En welke aanpak is volgens hen het meest effectief?

Daarna kun je kiezen uit bijna 50 online sessies verdeeld over de drie thema’s van de dag. Zo kun je in de programmalijn ‘Succesvol samenwerken’ de sessie ‘Samenwerken aan beter digitaal burgerschap onder jongeren’ volgen. Door slimme lokale samenwerkingen met onder andere het onderwijs en welzijnspartners, vergroot de bibliotheek het bereik onder jongeren als het gaat om de ‘digitale overheid’. Bij pop-up spreekuren op scholen, in buurthuizen en de bieb kunnen jongeren hulp krijgen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD of het aanvragen van studiefinanciering. Ben je benieuwd naar de ontwikkeling en mogelijke toepassing van CompententNL, de gemeenschappelijke ‘skillstaal’ die in groeiende mate te horen is op het snijvlak van leren en werken? Kom dan naar de presentatie ‘Op naar een skillsgerichte arbeidsmarkt’, een van de sessies bij het thema ‘Veranderde arbeidsmarkt en samenleving.’ Om één of meer online sessies te kunnen volgen, moet je zijn aangemeld als deelnemer voor de online dag.

Fysiek programma: donderdag 13 oktober | 10.00 tot 16.30 uur | Postillion Den Haag

De fysieke dag starten we met keynote speaker Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de SER. Daarna kun je kiezen uit ruim 40 deelsessies verdeeld over vier ronden. Waaronder ‘LLO & Basisvaardigheden’, een sessie waarin je met andere deelnemers ‘omgekeerd’ gaat brainstormen over de vraag hoe we de aanpak van laaggeletterdheid/basisvaardigheden en leven lang ontwikkelen zo ver mogelijk uit elkaar kunnen brengen. Op deze creatieve manier vergaren we oplossingen om deze twee praktijken en beleidsterreinen juist meer met elkaar te integreren…

Voor de sessies op deze dag moet je je apart inschrijven. Wees er snel bij, en schrijf je nu in voor jouw favoriete sessies!

Drie thema’s

Op beide dagen staan drie thema’s centraal.

Iedereen doet mee
Sessies die vallen onder dit thema gaan in op de volgende vragen: Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een leven lang ontwikkelen? Hoe krijgen daarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek? Hoe kunnen kwetsbare groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute? Vele praktijkvoorbeelden of relevant onderzoek worden gedeeld.

Succesvol samenwerken
Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we samenwerken waarbij het individu centraal staat? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen? Deze en nog andere vragen komen aan de orde in de sessies die horen bij dit thema.

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving
De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen meer regie te nemen op hun eigen ontwikkeling? Hoe maken we basisvaardigheden een integraal onderdeel van leven lang ontwikkelen, zodat een leven lang ontwikkelen ook voor alle praktisch geschoolden mogelijk wordt? We zien dat het belangrijk is dat ook werkgevers en onderwijsinstellingen een plek krijgen aan de tekentafel. Wie moet er nog meer aanschuiven? Antwoorden op deze vragen worden gedeeld bij de sessies die vallen onder dit thema.

Over het Ontwikkeling Telt! Festival

Het ‘Ontwikkeling Telt! Festival’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag