© RIVM

Rectificatie bericht lerarenbeurs nieuwsbrief MBO

Beste lezer van de nieuwsbrief MBO,

Afgelopen vrijdag is de nieuwsbrief MBO verstuurd met een fout in het bericht over het aanvragen van de lerarenbeurs 2021. In de titel van het bericht is per abuis komen te staan dat het aanvragen van de lerarenbeurs is uitgesteld. Dit is niet het geval. De in het bericht genoemde aanvraagperiode, 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021, is wel correct. Zie hieronder en in de online nieuwsbrief het volledige juiste bericht. Excuses voor de verwarring.

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Wil je als docent een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. Dit kan via de site van DUO. De toekenningen worden uiterlijk eind juni 2021 bekendgemaakt. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kun je een vergoeding verstrekt krijgen voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag