Middelbaar beroepsonderwijs gaat weer open

Vanaf maandag 1 maart gaan de mbo-scholen weer meer open. Alle studenten gaan 1 dag per week fysiek naar school. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Hiermee wordt meer perspectief geboden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties. Volgens het OMT is dit veilig en verantwoord - voor leerlingen, studenten én docenten – onder de voorwaarde dat iedereen in de school 1,5 meter afstand houdt.

Versoepelingen met voorwaarden

De verdere versoepeling vanaf 1 maart zijn onder de voorwaarde van het toepassen van de 1,5m afstandsregel in de gebouwen en voor zover de landelijke en regionale OV-afspraken over gespreide vervoersbewegingen dit toelaten. Voor het praktijkonderwijs geldt een uitzondering op de 1,5m afstandsregel, als dit in lijn is met het werkveld waarvoor de student wordt opgeleid.

Een dag per week naar school …

Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5m regel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing.Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5m regel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing.

… naast bestaande uitzonderingen

Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Voor mbo-instellingen blijft er de mogelijkheid om alternatieve locaties te gebruiken voor onderwijsactiviteiten, om zo meer capaciteit te realiseren.

Avondklok en onderwijs

Zowel voor het mbo als het hoger onderwijs geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het middelbaar beroepsonderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De informatie wordt de komende dagen aangepast naar aanleiding van de besluitvorming van vandaag.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag