NIEUWSFLITS MBO: Nationaal Programma Onderwijs

8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. En daarnaast 645 miljoen euro structureel om de hogere studentenaantallen te compenseren. Dit meerjarige plan maakten onderwijsministers Van Engelshoven en Slob vandaag bekend.

Minister Van Engelshoven: “Je zult nu maar student zijn. Wachtend op je stage om af te studeren of vanuit je studentenkamer naar het beeldscherm turend naar medestudenten die je nog nauwelijks kent. Dit zorgt voor stress, eenzaamheid, concentratieproblemen en druk bij studenten. Met dit Nationaal Programma ondersteunen we hen zoveel mogelijk. Met financiële ondersteuning en intensievere begeleiding verlagen we de druk die studenten voelen.”

Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Ondersteuning van onderwijspersoneel

Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen voor het middelbaar beroepsonderwijs:

Financiële compensatie studenten

 • Iedereen die volgend jaar studeert krijgt een korting van 50% op het les- en cursusgeld.
 • Studenten die hun recht dreigen te verliezen op een aanvullende beurs of basisbeurs krijgen een tegemoetkoming.
 • Er komt extra geld voor het beschikbaar stellen van devices aan mbo-studenten, zodat zij het onderwijs goed kunnen volgen.

Begeleiding van studenten

 • Er komt meer (mentale) begeleiding voor studenten door inzet van docenten en studiebegeleiders.
 • De begeleiding op lerarenopleidingen wordt versterkt voor studievoortgang en voorkomen uitval.
 • De studiefaciliteiten voor mbo-studenten worden uitgebreid.
 • De regeling inhaal- en ondersteuningsonderwijs mbo wordt verlengd.

Arbeidsmarkt en bedrijfsleven

 • Het bedrag voor praktijkleren (een subsidieregeling voor stages) wordt opgehoogd.
 • Het stageoffensief voor (onder andere) het mbo wordt verlengd.
 • De aanpak jeugdwerkloosheid wordt verlengd.

Meer fysiek onderwijs

 • Meer fysiek onderwijs is belangrijk voor het voorkomen van verdere vertragingen.
 • Het kabinet verkent hoe op korte termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is in het mbo en hoger onderwijs.
 • Ook is in januari gestart met een eerste pilot sneltesten. Dit wordt uitgebreid tot 8 pilots in het mbo, hbo en wo. Met het doel te zien hoe  fysiek onderwijs op de school of instelling vervolgens verder uitgebreid kan worden.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag