NIEUWSFLITS: Na de zomer meer onderwijsactiviteiten mogelijk op mbo-scholen

In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten mogelijk op mbo-scholen. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten. Na de zomervakantie mogen er ook andere onderwijsactiviteiten plaats vinden op locatie.

Gespreid reizen

Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling.
 

Instellingen en regionale/lokale vervoerders gaan met elkaar in overleg om geschikte roosters te maken. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke basisafspraken.
 

Ook wordt het tijdslot voor lessen van 11.00 -15.00 uur verruimd. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat het past bij de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Drukte in de spits en op de instellingen wordt vermeden.
 

Het studentenreisproduct verandert niet voor studenten.
 

Instellingen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken. Ook stimuleren zij studenten om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de instelling te komen.

1,5 meter afstand houden

Omdat de leeftijd onder mbo-studenten veel kan verschillen, blijft de 1,5 meter afstandsmaatregel in het mbo van kracht.

Meer informatie

Antwoorden op veelgestelde vragen over het mbo en het Coronavirus zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Dit overzicht wordt steeds geactualiseerd.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag