NIEUWSFLITS: MBO-scholen voorlopig door met onderwijs op afstand en nieuw servicedocument

Op 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat alle mbo-scholen van maandag 16 maart tot en met dinsdag 19 mei 2020 geen onderwijs meer verzorgen op de locaties van mbo-scholen. Het doel van deze maatregel is het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus en het garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor studenten en onderwijspersoneel. In deze nieuwsflits leest u hier meer over.

MBO-scholen voorlopig door met onderwijs op afstand

Dit betekent concreet dat er in deze periode geen onderwijsactiviteiten meer plaatsvinden op de locaties van mbo-scholen. Uitzonderingen zijn:

  1. de voorbereiding op en de uitvoering van examens,
  2. de uitvoering van binnenschoolse examens in plaats van proeven van bekwaamheid omdat het leerbedrijf daarmee gestopt is,
  3. het faciliteren van studenten die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school.
  4. het faciliteren van studenten met bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie voor wie afstandsonderwijs niet goed georganiseerd kan worden.

Nieuw servicedocument

Er is een nieuw servicedocument dat invulling geeft aan de ruimte voor het invullen van onderwijs tijdens de Coronacrisis. Het document is bedoeld voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat). Opsteller is het ministerie van OCW en het document heeft de steun van de besturen van MBO Raad, NRTO, JOB, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid, UnieNFTO en van de Onderwijsinspectie.
 

Bekijk het document op de website van de MBO Raad of de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Handreiking Verantwoord Diplomabesluit

Deze handreiking is een appendix bij het servicedocument en biedt handvatten om tot besluiten te komen voor mbo-studenten in de eindfase van hun opleiding die zich geconfronteerd zien met de Coronacrisis. We realiseren ons dat hiermee niet álle vragen kunnen worden beantwoord en dat er per opleiding maatwerkoplossingen gezocht moeten worden.
 

Bekijk het document op de website van de MBO Raad of de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Meer informatie

Antwoorden op veelgestelde vragen over het mbo en het Coronavirus zijn te vinden op Rijksoverheid.nl. Dit overzicht wordt steeds geactualiseerd.
 

Tot slot

Voor een overzicht van ander nieuws over het mbo, kunt u zoals altijd terecht op www.nieuwsbrievenminocw.nl. Binnenkort ontvangt u weer een reguliere nieuwsbrief.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag