NIEUWSFLITS MBO: Mbo-instellingen gedeeltelijk open vanaf 15 juni

MBO-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen. De beperkte onderwijsactiviteiten die vanaf 15 juni weer mogen plaatsvinden op de instellingen zijn voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet lukt.
 

Examens en begeleiding van kwetsbare studenten konden al fysiek plaatsvinden op de locaties van de mbo-instellingen. Dat blijft zo. Daar komen dus vanaf 15 juni praktijklessen en toetsing bij.

Aan welke regels moeten de onderwijsactiviteiten voldoen vanaf 15 juni?

Op Mbo-instellingen mogen beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Deze moeten volden aan de volgende regels:

  • De lessen zijn enkel voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet afdoende kan.
  • De onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten en de spits kunnen vermijden. Maatwerk is mogelijk en onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden, als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur.
  • Onderwijspersoneel en studenten met gezondheidsklachten komen niet naar de MBO -instellingen.
  • Onderwijsactiviteiten vinden plaats met naleving van de 1,5 m afstand en binnen overige geldende RIVM- en GGD-richtlijnen. Instellingen  hebben daarvoor plannen gemaakt.

Hoe wordt het vervoer van en naar MBO-instellingen beperkt?

Met meerdere maatregelen beperken we het aantal vervoersbewegingen van en naar de instelling. Zo vinden de onderwijsactiviteiten plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur zodat studenten de spits kunnen vermijden. Daarnaast hebben instellingen  nauw overleg met lokale vervoersbedrijven over het vervoer van en naar de instellingen. Ook zorgen instellingen voor maximale spreiding van activiteiten over de dag, over de week en over verschillende locaties.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt de komende dagen verder aangevuld. Voor een overzicht van belangrijke data, is er deze factsheet.

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan leerlingen en studenten

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.
 

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. De regeling wordt in de week van 25 mei gepubliceerd. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.
 

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
 

Meer informatie over het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag