NIEUWSFLITS: Onderwijs op afstand in het mbo vanaf 16 december

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari in het nieuwe jaar gaan de mbo-instellingen dicht. Studenten krijgen dan onderwijs op afstand.

Dit geldt ook voor het basis- en voortgezet onderwijs en hogescholen en universiteiten.

Zorg onder druk

Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care blijft hard oplopen waardoor reguliere zorg in de verdrukking komt. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, kan de druk op de zorg weer verminderen. Voor het onderwijs betekent dat onderwijs op afstand. Dat is niet ideaal, maar gezien de huidige, ernstige situatie, wel noodzakelijk. Op 12 januari bekijkt het kabinet of het nodig is het pakket aan maatregelen te verlengen.

Uitzonderingen

Studenten in een kwetsbare positie en studenten die examens of tentamens moeten afleggen mogen wel fysiek naar school. Dat geldt ook voor studenten die praktijkgerichte lessen volgen.

Onder kwetsbare studenten vallen in elk geval de mbo 1 en mbo 2 studenten. Welke andere studenten onder ‘ kwetsbare studenten’ vallen, kunnen scholen zelf afwegen.

Stages

Of stages door kunnen gaan is afhankelijk van de branche en sector.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag