NIEUWSFLITS: Geen veranderingen in het mbo op het gebied van mondkapjes

In het mbo verandert er (net als bij hogescholen en universiteiten) op het gebied van het dragen van mondkapjes niets. In het beroepsonderwijs geldt, in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, de 1,5 meter afstand tot elkaar voor studenten en onderwijspersoneel.

Voorschriften kunnen goed worden nageleefd

Dit RIVM-voorschrift kan op mbo-scholen goed worden nageleefd omdat er maar deels onderwijs op locatie plaats vindt, naast de online lessen. Hierdoor is er gemiddeld 30% van het normale aantal studenten en medewerkers aanwezig. Het staat mbo-scholen vrij om daarnaast te kiezen voor het volgen van de brancheprotocollen bij praktijklessen op de fysieke locatie. Dit kan betekenen dat er bij praktijklessen en in kleine ruimtes wel gekozen wordt voor mondkapjes. Het kan ook zo zijn dat een veiligheidsregio in overleg met de mbo-scholen kiest voor een dringend advies om mondkapjes te dragen.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag