Monitor keuzedelen gepubliceerd

Monitor keuzedelen gepubliceerd

SBB heeft de rapportage over de monitor keuzedelen gepubliceerd. De rapportage beschrijft onder meer het aanbod van keuzedelen op scholen en de monitor biedt inzicht in de door studenten gekozen keuzedelen.

Monitor keuzedelen 2019

Leraren krijgen 1 jaar gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen een jaar lang gratis toegang tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

Minister Van Engelshoven brengt werkbezoek aan leerbedrijf Burgy Bouw

Hoe leren studenten die een bbl-opleiding volgen in de praktijk? Dat was de vraag waarmee minister Van Engelshoven, op 11 november op werkbezoek ging bij leerbedrijf Burgy Bouwbedrijf. Zij bezocht het kantoor in Leiden en een bouwplaats in Den Haag waar mbo-studenten en praktijkopleiders haar lieten zien hoe het leren in de praktijk bij Burgy vorm krijgt. Lees verder op Dit is mbo.

Gezamenlijk programma vmbo- en mbo-school

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo, is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-school gezamenlijk doorlopende leerroutes kunnen aanbieden. Om een kwalitatief goed en inhoudelijk uitdagend onderwijsprogramma aan te kunnen bieden, wordt het mogelijk om gezamenlijk een programma te verzorgen dat start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4).

Lees verder op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Vsv onder jongeren tussen de 18 en 21 jaar terugdringen

Ingrado en OCW hebben in het afgelopen jaar een drietal leerbezoeken georganiseerd rond de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie. Het doel van deze leerbezoeken was om in het land uitwisseling te creëren en te leren van elkaars ervaringen en expertise. Centraal daarbij stond de concrete aanpak van drie succesvolle projecten om jongeren te laten leren of duurzaam te laten participeren. Lees hier een samenvatting van de opbrengsten van de leerbezoeken.

Financieel slim studeren met een beperking

Hebben studenten moeite met studeren in het hoger onderwijs vanwege bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte? Het is nog altijd niet bij iedereen bekend dat studenten met een functiebeperking in bepaalde situaties aanspraak kunnen maken op extra financiële voorzieningen. De handige factsheet 'Financieel slim studeren met een beperking' laat zien wat de mogelijkheden zijn. Download de factsheet hier.

Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Een goede studietijd begint met een goede voorbereiding. Minister Van Engelshoven stuurt aan alle eindexamenkandidaten mbo-niveau 4 en hun ouders/verzorgers een brief over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. Lees hier de brief en de bijlage met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.

Terugblik op festival voor het hoofd en het hart

Op 19 november vond de Dag van het mbo plaats. Tijdens het inhoudelijke dagprogramma konden bezoekers in Theater Orpheus in Apeldoorn, lezingen, presentaties, workshops en debatten volgen. Aan het eind van de dag werd de rode loper uitgelegd voor een ware prijzenregen tijdens het gala. Zo werd Hendrik de Kok gekroond als Landelijk Ambassadeur 2019. Het team van de opleiding Apothekersassistent van het ROC Nijmegen is winnaar geworden van de eerste verkiezing ‘Onderwijsteam van het Jaar’.

Bekijk de Aftermovie, het Dossier Dag van het mbo en de website, voor een fraaie indruk van dit festival en diverse presentaties.

Succesvolle conferentie LLO

Ook vond deze maand de Conferentie over Leven Lang Ontwikkelen (LLO) plaats in DeFabrique in Utrecht. De organisatie lag in handen van het Actieprogramma LLO (een samenwerkingsprogramma van de ministeries van SZW, EZK, OCW en de SER). Ongeveer 500 bezoekers hebben deelgenomen aan deze zeer geslaagde conferentie. Bekijk hier het magazine met een mooie impressie van de dag!

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag