Denk mee met OCW!

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vinden we het belangrijk om onderwijsprofessionals te betrekken bij (het ontwikkelen van) beleid. Wil je ook meedenken en meepraten met OCW? Geef je dan op voor de Denk mee met OCW nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle mogelijkheden om als leraar of schoolleider mee te denken over onderwijsbeleid.

De combibaners van OCW

Bij het ministerie werken nu meer dan 15 collega’s die een baan in de praktijk (leraar, schoolleider, werkzaam bij een culturele instelling) combineren met het werken voor het ministerie. Ze brengen praktijkervaring en expertise mee en dragen bij aan de ambitie van het ministerie om in nauw contact te staan met de praktijk.

De combibaners organiseren regelmatig activiteiten om leraren en schoolleiders te betrekken bij beleid. Zo houden ze een aantal keer per jaar een "Denk mee met OCW'"-bijeenkomst, of Praktijkspiegel. Leraren en schoolleiders gaan dan in gesprek met beleidsmedewerkers over onderwijsbeleid. Beleidsmedewerkers dragen onderwerpen aan om te bespreken.

Naast de Praktijkspiegel organiseren de combibaners ook regelmatig andere bijeenkomsten of onderzoeken rondom een bepaald thema. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwijsachterstandenbeleid, curriculumherziening of passend onderwijs.

Abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle mogelijkheden om mee te denken! Bekijk hier alle eerder gestuurde nieuwsbrieven.

De Leraren Community OCW

De Leraren Community OCW is een besloten online (onderzoeks)platform waarop ca. 300 leraren en schoolleiders uit het po, vo en mbo met elkaar en met medewerkers van OCW in gesprek gaan over actuele onderwijsthema’s.

Elk jaar melden meer dan 1000 leraren uit het hele land zich aan voor de community. Uit deze aanmeldingen worden ieder schooljaar ongeveer 300 leraren geselecteerd. De communityleden gaan online in gesprek over thema’s zoals het werkdrukakkoord in het primair onderwijs, digitalisering en het leerlingvolgsysteem. Onderwerpen worden aangeleverd door verschillende beleidsmedewerkers, maar leraren kunnen zelf ook onderwerpen aandragen

Interesse om deel te nemen aan de Leraren Community OCW?  Abonneer je op de nieuwsbrief en hoor het als eerste als we nieuwe leden zoeken. De werving start elk jaar in augustus.

Vragen?

Heb je vragen over hoe het ministerie leraren en schoolleiders betrekt bij onderwijsbeleid? Mail dan naar denkmeemetocw@minocw.nl.