Beeld: ©RIVM

Nieuwsflits: Aanvullende steun voor culturele sector bij nieuwe maatregelen

De nieuwe maatregelen hebben grote impact op de culturele en creatieve sector. Juist nu de agenda’s van de instellingen weer gevuld waren met nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen van internationaal allure is dit een extra harde klap. Culturele zelfstandigen zien opdrachten opdrogen en culturele instellingen blijven achter met uitverkochte voorstellingen die niet door kunnen gaan. Een theatervoorstelling, concert of musical bezoeken na 17.00 uur kan niet meer. Dat betekent dat het grootste deel van de culturele sector haar deuren wederom moet sluiten voor publiek. Musea en monumenten kunnen hun deuren tot 17.00 uur wel open kunnen houden. Een extra capaciteitsbeperking is voor alle locaties aan de orde.

Podiumkunsten

Alle locaties voor podiumkunsten krijgen te maken met een capaciteitsbeperking; zij mogen bezoekers toelaten en placeren op 1,5 meter afstand van elkaar. tot een maximum van 1250 personen per zaal. Daarnaast mogen zij alleen open zijn tussen 05.00uur en 17.00 uur en moet iedereen geplaceerd zijn. Wanneer bezoekers zich verplaatsen dienen zij een mondkapje te dragen.

Musea en monumenten

Voor doorstroomlocaties, zoals musea en monumenten, mag er 1 persoon per 5m2 binnen toegelaten worden. Daarnaast mogen zij open zijn tussen 05.00uur en 17.00uur en dienen bezoekers een mondkapjes te dragen.

Aanvullend steunpakket

Het kabinet maakt € 68 miljoen vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast bij het Fonds Podiumkunsten. De exacte bedragen worden zo snel mogelijk uitgewerkt.

De gereserveerde middelen € 51,5 miljoen voor de lokale en regionale cultuur zullen beschikbaar worden gesteld aan gemeenten (€ 41,6 miljoen) en provincies (€ 9,9 miljoen) voor het in standhouden van de lokale en regionale cultuursector in 2021. Dit geld was eerder al bekend maar wordt nu daadwerkelijk uitgekeerd.

Meer informatie over aanvullende steun voor culturele sector bij nieuwe maatregelen leest u hier.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag