Beeld: ©RIVM

Nieuwsflits: Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen en de gevolgen voor de culturele sector

Tijdens een landelijke persconferentie maandag 28 september van minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het kabinet realiseert zich dat de maatregelen die worden ingevoerd, ingrijpend zijn. Ook voor de cultuursector. Er zijn bijzondere inspanningen geleverd de afgelopen tijd. Om veilig te kunnen werken, en cultuur bij het publiek te brengen. Ondanks alle inzet van zovelen moet het kabinet nu toch stevige maatregelen nemen om het virus onder controle te krijgen.

Maatregelen vanaf 29 september 18:00 uur

Als algemene landelijke maatregel geldt voor binnen een maximum van 30 personen per ruimte en voor buiten een maximum van 40 personen. In een culturele instelling kunnen zich meerdere ruimtes bevinden, en een zichtbaar gescheiden podium geldt als een zelfstandige ruimte.

De protocollen die de culturele instellingen al hebben opgesteld, laten zien dat het publiek veilig kan genieten van mooie voorstellingen. De veiligheidsregio’s kunnen op basis van die protocollen een uitzondering maken voor theaters, concertzalen, bioscopen en podia, zodat ze meer dan 30 personen mogen ontvangen. In de afweging kan ook rekening worden gehouden met andere factoren zoals de gevolgen voor de drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Afhankelijk van de regionale situatie rond het coronavirus kunnen de veiligheidsregio’s hierover een besluit nemen. Een aantal regio’s heeft inmiddels een uitzondering gemaakt voor culturele instellingen.

Doorstroomlocaties

Voor zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea, bibliotheken, en monumenten met een publieksfunctie, geldt een maximum aantal bezoekers. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar. Voor deze locaties dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren. Per 5 oktober geldt dat in overleg met de veiligheidsregio’s een maximum aantal personen per doorstroomlocatie wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.

Kunstbeoefening

Kinderen en volwassen - professionals en amateurkunstbeoefenaars-  zoals toneelspelers, dansers, acteurs en muzikanten, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

  • Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
  • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Hierbij is maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen.
  • Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 40 personen buiten voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Drie weken

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Meer informatie

Algemene informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de cultuursector is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag