NIEUWSFLITS: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Als onderdeel van de kabinetsbrede financiële maatregelen gericht op banen, inkomens en economie is er de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze regeling is gewijzigd. De tegemoetkoming gaat van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000. De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Veel ondernemers in de culturele en creatieve sector kunnen hier gebruik van maken. 
 

Voor meer informatie, klik hier

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag